Kyrkohistoria – forskning

Kyrkohistoria – forskning

Central forskning inom ämnet kyrkohistoria

  • Religiöst historiebruk samt kulturellt minne
  • Väckelserörelser
  • Mission

Projekt

  • Det akademiska nätverket Religion and Memory där fem universitet, högskolor och forskningsinstitut ingår

 

Forskare

Erik J Andersson, TK, leg läk
erik.j.andersson(at)abo.fi
Axel B Svensson som ledare av missionssällskapet Bibeltrogna Vänners yttre mission.

Martti Arkkila, FD
martti.arkkila(at)evl.fi
The History of the Evangelical Lutheran Church in Kenya (ELCK) 1968-1996

Mona Burman, Med. Lic.
mona.burman(at)abo.fi

Uppdaterad 9.2.2018