Skriv här det du söker efter!

Tom Björkfors

Tom Björkfors

Tom Björkfors

Undervisningsamanuens 

Språkcentret

Centret för livslångt lärande

tom.bjorkfors@abo.fi

Tfn +358 407688761

Forskningsprofil