Skriv här det du söker efter!
Johan Lilius

Johan Lilius

Direktör för digital transformation 

ICT-service

Universitetsservice Forskningsprofil

Publikationer i urval

Publikationerna i forskningsportalen Projekten i forskningsportalen