Skriv här det du söker efter!

Alexander Aries Rancken

Alexander Aries Rancken

Alexander Aries Rancken

Planerare 

i Språkcentret

Språkcentret

Centret för livslångt lärande

alexander.rancken@abo.fi

Forskningsprofil