Skriv här det du söker efter!

Institutum Judaicum Aboense – ledningsgrupp

Institutum Judaicum Aboense – ledningsgrupp

Föreståndare

Pekka Lindqvist, TD, universitetslärare (Åbo Akademi)

Ledningsgruppens ordförande

Ruth Illman, docent (Donnerska Institutet)

 

Antti Laato, professor (Åbo Akademi)

Peter Nynäs, dekan för Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (Åbo Akademi)

Dóra Pataricza, FD, forskare (Minhag Finland –projektet)

Harry Serlo, ekonom, ordförande för den Judiska församlingen i Åbo

Lotta Valve, TD, universitetslektor (Östra Finlands universitet)

Uppdaterad 26.11.2021