Skriv här det du söker efter!

Institutum Judaicum Aboense

Institutum Judaicum Aboense

Institutum Judaicum Aboense vid Åbo Akademi har som uppgift att främja judaistisk forskning och undervisning. Institutet finns vid teologiska utbildningslinjen, som i sin tur är en del av Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Institutum Judaicum grundades år 1965 av professor Gösta Lindeskog (professor i nytestamentlig exegetik 1964-74). Detta var också startskottet för ett specialbibliotek i judaistik. Under åren har bibliotekets samling vuxit väsentligt och i dag har Åbo Akademi det mest omfattande judaistiska biblioteket i landet, som täcker hela den judaistiska forskningens område från de tidigaste historiska skedena till dagens judendom och flera specialteman från antisemitismen till judisk skönlitteratur.

Judaistiken vid Åbo Akademi har från början haft en stark koppling till ämnet gammaltestamentlig exegetik, och professuren i ämnet fick därför en bredare definition år 1978 där bägge områdena inrymdes. Den förste innehavaren av denna nya tjänst var Karl-Johan Illman (1980-1999). Under hans tid etablerades judaistiken vid Åbo Akademi som en viktig del av den teologiska utbildningen och forskningen. Judaistikens fokus utvidgades också.

Idag bedrivs forskning inom hela judaistikens fält och undervisning ges i ämnen som leder studeranden från de tidigaste faserna genom historien till våra dagar. Historiska utvecklingslinjer, bibeltolkning och övrig teologi, filosofi, liturgi och olika slags kulturella fenomen, judendomen i Finland samt religionsmöten och antisemitismen hör till temata som står i fokus.

 

Ledningsgruppens ordförande

Pekka Lindqvist, TD, universitetslektor (Åbo Akademi)

Medlemmar

Ruth Illman, docent, föreståndare för Donnerska Institutet

Topias Tanskanen, TD, forskare (Åbo Akademi)

Peter Nynäs, professor, dekan för Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (Åbo Akademi)

Dóra Pataricza, FD, forskare (Åbo Akademi)

Harry Serlo, ekonom, ordförande för den Judiska församlingen i Åbo

Lotta Valve, TD, universitetslektor (Östra Finlands universitet)

Uppdaterad 26.3.2024