Skriv här det du söker efter!

Antti Laato

Antti Laato

Antti Laato

Professor 

gammaltestamentlig exegetik med judaistik

Teologi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

antti.laato@abo.fi

Tfn +358 469216369

Forskningsprofil