Skriv här det du söker efter!

Antti Laato

Antti Laato

Antti Laato

Professor,  gammaltestamentlig exegetik med judaistik

antti.laato@abo.fi

Tfn +358 469216369

Forskningsprofil