Kirjoita tähän hakemasi!

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen för Institutet för samhällsforskning 1.1.2018 – 31.12.2020
• Professor Marko Joas (offentlig förvaltning, ÅA), ledningsgruppens ordförande
• Professor Åsa von Schoultz (allmän statslära, Helsingfors Universitet)
• Professor Gunilla Widén (informationsvetenskap, ÅA)
• Professor Elina Pirjatanniemi (statsrätt och folkrätt, ÅA)
• Professor Carsten Anckar (statskunskap, ÅA)
• Forskningsledare Tom Carlson (statskunskap, ÅA Vasa)

Päivitetty 1.11.2018