Kirjoita tähän hakemasi!

Ihmisoikeusinstituutti

Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden, kauppatieteiden ja oikeustieteiden tiedekunnan yhteydessä toimiva ihmisoikeusinstituutti perustettiin vuonna 1985. Sen pääasiallisena tehtävänä on tuottaa korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti merkittävää akateemista tutkimusta ihmisoikeuksien alalla.

Tämänhetkisen tutkimuksen painopisteitä ovat: 1) sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien suojelu; 2) haavoittuvassa asemassa olevat ihmisryhmät, kuten vähemmistöt, pakolaiset, turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat, sekä näiden ryhmien suojelu; sekä 3) globaali kehitys ja ihmisoikeudet.

Ihmisoikeusinstituutti tarjoaa myös tutkimukseen perustuvaa koulutusta yhdessä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneittensa kanssa. Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien maisterikoulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Åbo Akademin kansainvälisen oikeuden oppiaineen kanssa. Instituutilla on myös vuosien kokemus lyhyempien ihmisoikeuskurssien järjestäjänä. Näillä suosituilla intensiivikursseilla toimivat opettajina paitsi instituutin omat tutkijat, myös monet kansainväliset ihmisoikeusasiantuntijat.

Ihmisoikeusinstituutin johtajana toimii professori Elina Pirjatanniemi. Toiminta rahoitetaan Åbo Akademin budjetista sekä projektirahoituksen avulla.

Lisää tietoa ihmisoikeusinstituutin toiminnasta, sen tutkimusprojekteista ja koulutustarjonnasta löytyy englanninkielisiltä verkkosivuiltamme.

Yhteystiedot:

Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti
Vänrikinkatu 3 A
20500 Turku

humanrights@abo.fi

X (Twitter): @abohumanrights

Päivitetty 13.9.2023