Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Imagine! lockade storpublik

Seminariet ”Imagine! Science, knowledge and wisdom in the university of the future” lockade storpublik till Sigynsalen i Åbo torsdagen den 25.10.2018. De närmare 300 åskådarna på plats fick ta del av insiktsfulla anföranden av och en livlig paneldiskussion mellan panelisterna Maryan Abdulkarim, Li Andersson, Tarja Halonen, Stefan Ingves, Alf Rehn och Göran Rosenlund.

Diskussionen behandlade allt ifrån filosofiska resonemang om vad vetenskap är och dess roll i samhället, till frågor om finansiering och den roll innovationer och ny teknologi som artificiell intelligens har för vetenskap och samhälle. Moderator för diskussionen var Dan Lolax, journalist vid Åbo Underrättelser.

En inspelning av evenemanget finns i Åbo Akademis YouTube-kanal.

 

Några tankar från seminariet:

Maryan Abdulkarim (journalist och aktivist): ”Kunskap allena är inte tillräckligt. Vi har många människor som har läst mycket och vars kunskap är stor, men om den inte är i kontakt med empati och sociala sammanhang tar den oss inte till det samhälle vi hoppas på.”

Stefan Ingves (chef för Sveriges riksbank): ”Du behöver kunna utmana konsensus och tänka utanför boxen. Allt som uttrycks i ekvationer med grekiska bokstäver än inte nödvändigtvis en bra representation av verkligheten. Du behöver kunna kommunicera dina resultat både skriftligen och muntligt för att ha genomslagskraft.”

Li Andersson (ordförande för Vänsterförbundet): ”Världens framtid är beroende av forskning och innovationer. Varför skulle vi nöja oss med mindre än att lösa mänsklighetens stora, globala problem?”

Alf Rehn (professor vid Syddansk Universitet): ”Universiteten överraskas om och om igen av verkligheten och behöver lära sig vara mera ödmjuka. För att snabbt kunna reagera på förändringar i omvärlden, behöver vi gå tillbaka till universitet som inte är indelade i discipliner och strikt specialisering.”

Tarja Halonen (Finlands president 2000–2012): ”Forskare och utbildare behöver vara nyfikna och universiteten behöver ta risker. När man ser på små barn är de väldigt nyfikna, det är något vi behöver arbeta på att hålla kvar så att inställningen inte blir passiv.”

Göran Rosenberg (författare och journalist): ”Frågan om mänsklig mening eller mänskligt värde har inga vetenskapliga svar. Framtidens universitet behöver tillåta att också dessa frågor ställs.”

Efter paneldiskussionen vidtog en kort performans, som arrangerats av konstnären Jan-Erik Andersson och ljudkonstnär Shawn Decker, professor vid Chicago Art Institute.

Seminariet ordnades som en del av Åbo Akademis hundraårsjubileum, som firas hela år 2018. Tematiken behandlade universitetsväsendets framtid. Temat hade valts utifrån att man vid Åbo Akademi inte bara vill blicka bakåt under sitt jubileumsår, utan också framåt mot de kommande 100 åren.

Jubileumsåret avslutas med festen ”Mot framtiden” i Vasa den 14 december.

Bilder från evenemanget

Bild över publiken i Sigynsalen.
Sigynsalen var så gott som fyll, då närmare 300 personer besökte seminariet Imagine!
Tarja Halonen bakom podiet vid Imagine, de övriga talarna i bakgrunden.
Tarja Halonen bakom podiet vid Imagine!
Li Andersson i mitten talar och gestikulerar i panelen vid Imagine! Stefan Ingves sitter till vänster och Dan Lolax till höger om henne.
Stefan Ingves, Li Andersson och Dan Lolax.
Maryan Abdulkarim talar vid Imagine!, Stefan Ingves lyssnar till höger.
Maryan Abdulkarim och Stefan Ingves.
Göran Rosenberg talar vid panelen vid Imagine! medan Alf Rehn och Tarja Halonen lyssnar på hans vänstra sida.
Alf Rehn, Tarja Halonen och Göran Rosenberg.
Performans och ljudkonst av Jan-Erik Andersson, där vicerektor Niklas Sandler, kansler Ulrika Wolf-Knuts, konstnär Jan-Erik Andersson, förvaltningsdirektör Ulla Achrén och rektor Mikko Hupa äter äpplen framför mikrofoner.
Performans och ljudkonst av Jan-Erik Andersson och Shawn Decker, byggd på ljudet av då vicerektor Niklas Sandler, kansler Ulrika Wolf-Knuts, konstnär Jan-Erik Andersson, förvaltningsdirektör Ulla Achrén och rektor Mikko Hupa äter äpplen – en symbol för kunskap.