Skriv här det du söker efter!

Metodseminarium – Tidigare år

Metodseminarium – Tidigare år

27 januari

Pierre-Yves Beaurepaire, Université Côte d’Azur
Egodocuments et correspondance au XVIIIe siècle

10 mars

Jacob Orrje, Uppsala universitet
Logistik, cirkulation och merkantil infrastruktur som metodingångar för att studera utbyte av lärd kunskap i 1700-talets Europa

28 april

Jari Ojala, Jyväskylä universitet
Bibliometriset menetelmät historiantutkimuksessa

6 oktober

Dag Lindström, Uppsala universitet
Hus och människor: att rekonstruera tidigmoderna urbana boendemiljöer

3 november

Martin Wåhlberg, NTNU
Opéra-comiques ansikter

1 december

Meghan K. Roberts, Bowdoin College
Seminariet sammanträder torsdagen den 1 december 2022. Vår gäst denna gång är Meghan K. Roberts, biträdande professor i historia vid Bowdoin College, som kommer att ge en presentation under titeln Shame, Fear, and “Enlightened” Medicine in the French Empire.

Roberts är författare till den väl emottagna Sentimental Savants. Philosophical Families in Enlightenment France (The University of Chicago Press, 2016). Hennes forskning kombinerar kulturhistoria, vetenskaps- och medicinhistoria samt kvinno- och genushistoria. För en mer omfattande presentation, se www.meghankroberts.com.

2021

9 december

Kristine Dyrman, Aarhus universitet
Salondiplomati og politisk selskabelighed: Kvinderne i reformkredsen som politiske aktører, 1784–1797

14 oktober

Pasi Ihalainen, Jyväskylä universitet
Nationalismin ja internationalismin yhteenkietoutuminen 1700-luvulta nykypäiviin

Uppdaterad 30.1.2024