Skriv här det du söker efter!

Metodseminarium – Tidigare år

Metodseminarium – Tidigare år

2021

9 december

Kristine Dyrman, Aarhus universitet
Salondiplomati og politisk selskabelighed: Kvinderne i reformkredsen som politiske aktører, 1784–1797

14 oktober

Pasi Ihalainen, Jyväskylä universitet
Nationalismin ja internationalismin yhteenkietoutuminen 1700-luvulta nykypäiviin

Uppdaterad 1.12.2022