Skriv här det du söker efter!

Metodseminarium – nyheter

Metodseminarium – nyheter

Det för Åbo Akademi och Åbo universitet gemensamma metodseminariet i Europas och Nordens idé- och kulturhistoria sammanträder torsdagen 11 april kl. 16.00-17.30 (finsk tid) på Zoom: https://utu.zoom.us/j/68378606051

Vår gäst denna gång är Associate Professor Emily Cockayne, University of East Anglia, som kommer att tala om ‘Researching anonymous letter writing, Britain 1760–1939: sources and methods of analysis’. Föredraget är på engelska.

En mer detaljerad presentation av Emily Cockaynes forskarprofil finns här.

Som introduktion till seminariets tema rekommenderar ett kapitel ur Cockaynes nya bok ‘Penning Poison: A History of Anonymous Letters’, publicerad av Oxford University Press 2023, tillgängligt här (till 25.4).

Seminarieprogrammet för 2024 finns på webbsidan.

Välkomna! Inbjudan får spridas.

Uppdaterad 8.4.2024