Skriv här det du söker efter!

Filosofi – Avhandlingar pro gradu

Filosofi – Avhandlingar pro gradu

2019

Sara Löfgren: The Human Being, the Environment and the World : An Exegetical Study of the History of Environmental Philosophy and the Contemporary Context of London, United Kingdom

David Fagerudd: Stabilitet i moraliska övertygelser : Om dygdetik och utilitarism i relation till välfärdsstat och sociala medier

2018
Salla Peltonen:
Reflections on feminist post-humanist theory: A wittgensteinian perspective

Christoffer Steffansson: Moraliskt och politiskt blivande: Gilles Deleuzes filosofi i ljuset av Ludwig Wittgensteins

Jessika Holmlund: Teorins emancipatoriska roll – ett etiskt perspektiv på den poststrukturalistiska språksynen inom feministisk teori

2017
Joonas Norrmén: Den hyperverkliga kroppen

2016
Ken Snellman: Om uttryck och förstapersonsauktoritet i David Finkelsteins filosofi

Ville Lahtinen: Vad är vårt politiska tänkande grundat på och hur ska vi förhålla oss till det?

Alexander Öhman: Heidegger och filosofins politiska implikationer

2015
Erik Hallstensson: Erkännandet och kulturskillnadernas melankoli

Johanna Reitti: Två läsår, tre essäer, – en dialog

Alpo Penttinen: Språk och verklighet. En filosofisk övning i ödmjukhet

2014
Elmo Karjalainen: Skillnad, likhet och rasism

Vilhelm Lönnberg: Humor and generality claims – can one make general descriptions of humor that hold true in all cases?

Astrid Maria Rinne Mendonca Mendes: På vilket sätt är ångest väsentligt för mänskligt blivande

2013
Fanny Malmberg: Disciplin som dygd: Att vara fri i arbetet eller från arbetet – olika perspektiv på disciplinerat handlande

2012
Johan Kvarnström: Om auktoritet: Auktoritetsbegreppets relation till våld och tvång utgående från Hannah Arendts filosofi

Barbro Nordling: Describing a Revolution: The Philosophy of Animal Ethics

Minna Sell: Du och Jag, Tillsammans: Kant och Lévinas om mellanmänskliga relationer

2011
Jonas Ahlskog:
The Ideas of a Foreign Form of Life

Benjamin Donner: Om yttrandefrihet i teori och vardag

Carita Lagerspetz: Det allvarliga behovet av lek

Thomas Nyman: Sharing and not sharing with others – a discussion on morality and meaning in language

Sonja Vanto: For example: ”I can decide what to say but not what the words mean which I have said”

Lili-Ann Wolff: Freedom by Force: A Study of Émile

2010
Jürgen Birkle
: Perspektiven der Traumnovelle

Kaj-Henrik Impola: Logiksynen i Tractatus

2009
Margit Ellfolk: ”Stenåldersfilosofi” – en diskussion om synsätt på primitiva kulturer i männikosvetenskaperna

Sara Othman: Linjer i vatten? Om akten av gränsdragning mellan filosofi och psykologi i ljuset av debatten om filosofisk rådgivning som ett alternativ till psykoterapi

2008
Jan Antfolk
: Etik, emotion och evolution – Edward Westermarck och António Damasio

Martin Portin: Om psykologisk egoism

2007
Marina Lassenius: Marx’s theory of alienation and the individual worker in contemporary capitalism

Roger Nylund: Företagsetisk retorik och praxis belysta med ett par exempel

Karin Torp: Dödsstraffet som filosofiskt problem

Emma Wester: Sjukdom och hälsa som medicinska begrepp – En filosofisk analys av hälsobegreppens betydelse inom medicin och patientens roll för förståelsen av begreppen

2006
Kim-Erik Berts och Kim Solin: Wittgenstein och matematiken

Mari Lindman: Filosofi vid otrons hjärta – bilder av den icke-troende människan och hennes relation till tro

Joakim Stolpe: The Best of Intentions

Jeanette Östman: Ett liv i harmoni: Stoiskt lugn trots samhällsengagemang?

2004
Bosse S. Hellsten och Tom Kettunen: Amor fati – Ett traktat om moralen och ödet

2003
Tina Kinnunen: ’Ett virrvarr av tankar’ – uppfattningar om filosofi och filosofins roll idag

Yrsa Neuman: Moores paradoxala paradox

2002
Rolf Sebastian Bergholm: Medkänsla och moral

Dennis Kurten: Om löften: En undersökning av begreppet löfte

Dan Lolax: Medvetenhetens krav: Ett resonemang kring akten av självbedrägeri

Aleksander Motturi: Magins filosofi: Wittgenstein och det filosofiska engagemanget

Martin Nybom: Tankar kring en vetenskaplig människosyn

Åsa Slotte: Depression – existentiell insikt eller kliniskt tillstånd?

2001
Antony Fredriksson: Fotografiets objektivitet och seendet – maskinen och medvetandet

Solveig Gräsbeck: Musikalisk representation

Kristian Randström: Det försvunna skjulet

2000
Camilla Kronqvist: ”This Funny Thing Called Love”

Mirek Träskman: Former för dårskap och olika uttryck handfallenhet kan ta sig: En fallstudie i faktorer som konstituerar ett omdöme

1999
Ylva Gustafsson: Om rädsla

Anssi Hynynen: Historiska sanningar och sanna historier

Tove Österman: Kan man tänka ologiskt? En studie kring logik och kulturella variationer

1998
Mona Björk: Att se min nästa

1996
Anders Burman: Har Wittgensteins byggare ett språk?

1994
Joakim Karlsson:
Straff, behandling eller rehabilitering? Etiska problem och begreppsliga misstag i straffteori och kriminologi

1993
Petri Peltonen
: Logiska och semantiska paradoxer i ny belysning

1991
Iris Wikström:
Begreppet ”Docta Ignorantia” i Nicolaus Cusanus’ filosofi och mystik

1989
Ragnar Wikman:
Artificiell Intelligens

1988
Cornelius Colliander:
Kratylos och Platon – undersökning av Kratylos’ språkfilosofi i Platons dialog Kratylos

1985
J.J. Chr. Burman:
Om mirakel

1984
Robert Runeberg:
Att förstå ett primitivt samhälle

 

Uppdaterad 18.12.2019