Skriv här det du söker efter!

Interpersonal Relations Research

Interpersonal Relations Research

Interpersonal Relations Research är en forskningsgrupp vid ämnet psykologi vid Åbo Akademi. Gruppen studerar beteenden i mellanmänskliga relationer—bland annat i romantiska och sexuella relationer samt i relationen mellan barn och förälder. Några av gruppens forskningsteman är konsekvenserna av sexuellt tillmötesgående i stadigvarande intima förhållanden, kopplingen mellan individers tillgång till romantiska/sexuella partners och attityder om samhället, samt kopplingen mellan spädbarns sömnbeteenden och mödrars förlossningsdepression.

Uppdaterad 7.3.2023