Skriv här det du söker efter!

Interpersonal Relations Research

Interpersonal Relations Research

Interpersonal Relations Research är en forskningsgrupp vid ämnet psykologi vid Åbo Akademi. Gruppen studerar beteenden i mellanmänskliga relationer—bland annat i romantiska och sexuella relationer samt i relationen mellan barn och förälder. Några av gruppens forskningsteman är kopplingen mellan spädbarns sömnbeteenden och mödrars förlossningsdepression, kopplingen mellan individers tillgång till romantiska/sexuella partners och attityder om samhället, samt konsekvenserna av sexuellt tillmötesgående i stadigvarande intima förhållanden.

Vill du delta i våra studier?

För tillfället söker vi deltagare till en enkätstudie om sexuellt tillmötesgående, och en enkätstudie (på finska) om finländares föreställningar om invandringen till Finland.

Uppdaterad 17.5.2022