Skriv här det du söker efter!
Jessica Rosenholm.

Jessica Rosenholm

Professor i farmaci företrädesvis läkemedelsutveckling, Åbo Akademi

En smältdegel för olika vetenskapsgrenar som lyfter möjligheterna för tvärvetenskaplighet till helt nya dimensioner på ett familjärt sätt.

ÅA marknadsför sig som ”det gränsöverskridande universitetet” vilket stämmer väldigt bra på många plan. Detta gäller inte bara vad internationalisering beträffar, utan även fakultetsgränser, olika personalkategorier, och i högsta grad också studerande och undervisande personal. Dörrarna står alltid öppna, och inget ärende är för litet för att tas upp och diskuteras. För att ännu poängtera internationalisering så är jag för närvarande själv den enda i min forskningsgrupp som är finländsk (!).

Varje år då jag är på vår studentförenings årsfest får jag höra av någon av de representerande föreningarna (dvs. utanför ÅA) att det är så fantastiskt hur professorerna/lärarna kommer och festar såhär med studenterna. För bara ett par dagar sedan deltog jag i ett alumnievenemang för min egen studentförening och då känns det som om tiden stannat; man är hemma igen.