Skriv här det du söker efter!
Anna Forsman

Anna Forsman

Akademilektor i hälsovetenskaper, Åbo Akademi

Jag får vid Åbo Akademi möjligheten att arbeta aktionsinriktat, där den tvärvetenskapliga forskningen kommer till nytta för såväl forskare, studenter

Som akademilektor i hälsovetenskaper vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vill jag speciellt framhålla möjligheten att dela min arbetstid mellan forskningen och utbildningen, där båda sidorna av verksamheten värdesätts och tydligt stöder varandra. Inom de interdisciplinära och praxisnära hälsovetenskapsområdena är ett mångprofessionellt möte mellan teori och praktik oerhört viktigt. Jag får vid Åbo Akademi möjligheten att arbeta aktionsinriktat, där den tvärvetenskapliga forskningen kommer till nytta för såväl forskare, studenter i utbildningen, som olika aktörer och målgrupper inom det breda arbetsfältet. Detta ger mej som medarbetare en ovärderlig plattform för såväl samhällsutveckling som personlig kompetensutveckling.