Skriv här det du söker efter!
Porträttbild av Veronica Kalhori

Alumnprofilen: Veronica Kalhori

Medical Advisor, Immuno-Oncology, Bristol Myers Squibb

Veronica Kalhori har arbetat inom flera vitt skilda områden, men alltid drivits av viljan att hjälpa andra och samtidigt använda sig av den kunskap hon fått via sin utbildning.

Bara genom att våga dyka in i det okända kan man lära sig om det.

Berätta lite om dig själv. Vem är du?
Jag heter Veronica Kalhori och har en doktorsexamen i cellbiologi. Jag bor i Esbo och är mamma till en 11-årig pojke.

Jag är född i Iran, i en kurdisk familj, men växte upp i Irak. Tillsammans med min familj kom jag som kvotflykting till Korsholm (Smedsby) våren 1999 och blev integrerad på svenska. Finska lärde jag mig senare och i dagens läge använder jag, utöver engelskan, båda de inhemska språken i arbetslivet.

Vad studerade du och när?
Jag började studera vid Åbo Akademis matematisk-naturvetenskapliga fakultet 2005. Jag studerade cellbiologi som huvudämne, biokemi, kemi och pedagogik som biämnen. Kandidatexamen avlade jag 2008, magisterexamen 2009 och doktorsexamen (onkologi) 2015. Min forskning fokuserade på sfingosin-1-fosfatets betydelse för sköldkörtelcancercellers migration och proliferation, dvs. för sköldkörtelcancercellernas förökning och spridning.

Var finns du idag, vad arbetar du med och hur kommer det sig att du hamnade där?
Jag har just börjat som Medical Advisor, Immuno-Oncology vid Bristol Myers Squibb, ett globalt läkemedelsföretag i Esbo. Innan dess arbetade jag som Communication and Brand Manager vid ett CRO (Contract Research Organisation), alltså ett företag som utför kliniska prövningar. Där fungerade jag även som projektledare.

Till mitt nuvarande arbete valdes jag för att jag både har rätt utbildning och rätta kunskaper och för att jag har en stor passion för att diskutera vetenskap och hjälpa cancerpatienter.

Efter att du utexaminerades har du varit verksam inom områden som åtminstone ytligt sett skiljer sig väldigt mycket från varandra. Vilken har din drivkraft varit och i vilken mån upplever du att din utbildning har stött dig i dina sinsemellan så olika uppdrag?
Genast efter min disputation 2015 började jag arbeta i Finlands riksdag. Dit kom jag för att jag själv var aktiv och ville påverka. Jag ville vara med och bygga en bättre morgondag för alla. Säkert påverkade också min egen personliga bakgrund mitt beslut. Jag har haft flera olika förtroendeuppdrag, både på det politiska fältet och inom ideella organisationer, vars betydelse för min professionella karriär har varit oersättlig.

Även om jag har gjort olika saker under min karriär så har jag alltid velat hjälpa andra och samtidigt använda den kunskap jag erhållit via min utbildning. Min nuvarande position som Medical Advisor Immuno-Oncology återspeglar direkt min utbildning. Det är också en roll genom vilken jag får vara med och hjälpa cancerpatienter.

Jag vill också poängtera att enbart min utbildning inte skulle ha räckt till för mitt arbete, utan jag har också behövt erfarenheterna från alla de val jag gjort tidigare under min karriär. Min arbetserfarenhet från riksdagen skattas lika högt som min utbildning.

Jag skulle inte heller vara där jag just nu är, om jag inte hade varit öppensinnad och modig nog att byta bana och kasta mig in i olika äventyr. Jag har alltid följt mitt eget hjärta, gjort det jag tyckt om och litat på min intuition.

Jag har märkt är att dagens arbetsgivare uppskattar mångsidighet, att man är modig och vågar ta risker. Jag rekommenderar varmt alla studerande som just nu tänker på sin framtida karriär att vara öppensinnade, modiga och våga säga ja till för dem alldeles främmande och svåra saker. Bara genom att våga dyka in i det okända kan man lära sig om det och få veta vad det innebär.

Jag vill också ta tillfället i akt och tacka alla de människor/arbetsgivare som har litat på mig och gett mig möjligheter. Utan dem skulle jag inte ha fått vara med om allt det jag upplevt.

Har du något speciellt minne du vill dela med dig av från din studietid?
Mina studiekompisar, speciellt under det första året. Vi jobbade tillsammans och uppmuntrade varandra. Jag uppskattar också det faktum att Åbo Akademi var och är en internationell miljö.

Under studietiden kunde jag aldrig tänka mig att jag skulle vara så modig som jag nu har varit.