Skriv här det du söker efter!
Porträtt av Jessica Ålgars

Alumnprofilen: Jessica Ålgars

Kommunikationsdirektör, Folkhälsan

Jessica Ålgars är journalisten som blev kommunikatör, utan att riktigt veta vad det innebar. Hennes nyaste utmaning handlar om att hålla ihop och förnya varumärket Folkhälsan och stöda de 1400 anställda i att kommunicera.

Jag brukar gilla förändring och tro att det nog ska gå bra.

Berätta lite om dig själv. Vem är du? Vad studerade du och när?
Jag är Jessica Ålgars, proffs på kommunikation och marknadsföring, före detta tidningsjournalist och mamma till tre fina ungdomar. Jag bor i Åbo.

Jag studerade litteraturvetenskap, svenska och statskunskap vid Åbo Akademi och blev färdig fil.mag. år 2000. Jag kom in på denna studiebana via ett sidospår (läkaryrket var också ett alternativ). Studierna vid ÅA ledde mig lyckligt nog fram till mitt drömyrke sedan barndomen, journalist.

Var finns du idag, vad jobbar du med och hur kommer det sig att du hamnade där?
Jag jobbar sedan våren 2021 som kommunikationsdirektör vid Folkhälsan. Jag leder vår kommunikationsavdelning på tio personer och ansvarar för kommunikation och marknadsföring i hela den mångfacetterade, 100-åriga social- och hälsovårdsorganisationen.

De senaste åren har jag bytt jobb några gånger, vilket beror på att intressanta möjligheter har dykt upp.

Mina första tio år i arbetslivet jobbade jag som journalist, främst vid Åbo Underrättelser. Följande arbetsplats fanns vid Egentliga Finlands förbund, där jag ansvarade för kommunikation och marknadsföring. De sista två åren där ledde jag vård- och landskapsreformens kommunikation i Egentliga Finland, vilket lärde mig mycket och gav mig omfattande nätverk, även nationellt.

När reformen strandade nationellt blev jag vald till Veritas Pensionsförsäkrings kommunikationschef, där jag hann jobba i två år. Det var spännande att lära sig mer om finansbranschen och pensionssystemet. Ett viktigt uppdrag var att utveckla en öppen och inkluderande kommunikationskultur, som inspirerade och stärkte Veritas varumärke.

Arbetet blev litet på hälft för min del när jag valdes till Folkhälsans kommunikationsdirektör. Jag hade stött på Folkhälsan i samband med mina barns daghem, simskolor och babyrytmik, och för att jag skrivit om Folkhälsans lucia i Åbo Underrättelser många gånger. Nu vet jag att Folkhälsan gör väldigt mycket mer än så.

Du har arbetat både som journalist och kommunikatör. Vad fick dig att ta steget från journalistiken till kommunikationsvärlden?
Jag älskade det kreativa och snabba jobbet som journalist, trots att det ofta är slitsamt. Efter tio år vid Åbo Underrättelser ville jag pröva på något nytt och valdes till Egentliga Finlands förbunds informatör år 2008. Jag visste inte riktigt vad jag gav mig in på, men jag gillar förändring och utveckling. Sällan finns garantier för framtiden, men jag brukar tänka att det säkert blir bra.

Då bytte jag alltså perspektiv och blev kommunikatör, vilket jag nu varit i över 13 år. En liten journalist bor ändå alltid kvar i mitt hjärta.

Vad ser du som det viktigaste i ditt arbete som kommunikationsdirektör för Folkhälsan?
Folkhälsan är en fantastisk organisation som gör mycket gott för att människor i olika åldrar ska må bra. Vi vill berätta om våra tjänster och vår verksamhet för olika målgrupper, i de kanaler där de finns, diskutera och stöda dem som behöver oss.

På mitt bord har jag nu en ny kommunikationsstrategi, en kriskommunikationsplan och ett omfattande varumärkesarbete, vars mål är att leda Folkhälsans kommunikation och brand mot framtiden. Kommunikation är en viktig del av mångas arbete i dag, därför stöder och utbildar vi inom kommunikationen de sakkunniga och ledningen i att kommunicera.

Folkhälsan verkar runtom i Svenskfinland och på Åland och verksamheten omfattar allt från välfärdstjänster såsom dagis, eftis, boende för äldre och terapier till forskning, utbildning och kurser. I våra lokalföreningar finns 19 000 medlemmar.

Vi vill att Folkhälsans varumärke ska kännas relevant, intressant och hållbart, även för yngre generationer. Det kräver ständigt utveckling och att man följer med sin tid. Samtidigt är det en utmaning att hålla ihop helheten och varumärket, och se till att vi kommunicerar enhetligt och enligt samma spelregler. Den här helheten jobbar jag med, vilket är inspirerande – och inte alldeles enkelt.

Har du något speciellt minne du vill dela med dig av från din studietid?
Studietiden var aktiv och glad. Jag minns långa luncher på Kåren, fester och sitzar i olika sammansättningar, bowling kl. 07 när fastlagstisdagen började, och glöggrundor kl. 05 på morgonen. Ett år var jag Studentbladsredaktör. Trots att jag spelade handboll i ÅIFK hann jag också spela korgboll och innebandy i Åbo Akademis serier med blandade lag.

Så många kontakter, så mycket livsglädje. Jag hoppas att vi inser hur viktig denna bit av studielivet är och att de studerande också framöver får mötas, på föreläsningar men också i mera informella sammanhang. De sistnämnda är de stunder man minns livet ut.

Under studietiden kunde jag aldrig tänka mig att jag en dag skulle leda kommunikationen och marknadsföringen i Finlands största svenskspråkiga social- och hälsovårdsorganisation med 1400 anställda. Och ha ansvar för varumärket Lucia, som jag skrivit så många reportage i ÅU om.