Skriv här det du söker efter!
Bild på Josefin Wiik ÅA.

Alumnprofilen: Josefin Wiik

Doktorand och Communications and Event Manager, Åbo Akademi och Bonalive Biomaterials

Josefin Wiik är marknadsföringsexpert inom medicinteknikbranschen och blev forskare för att kunna kombinera sina akademiska och industriella intressen och därmed gagna båda världarna.

Jag ser mig själv som en brobyggare mellan forskning och företagsvärlden.

Berätta lite om dig själv. Vem är du? Vad studerade du och när?
Jag är Josefin Wiik, ekonomiemagister utexaminerad 2013 från Handelshögskolan vid Åbo Akademi inom huvudämnet internationell marknadsföring. Jag är en marknadsförare i själ och hjärta och är passionerad över att hjälpa företag uppnå sin fulla potential med elegant och välplanerad marknadsföringsstrategi. Jag har också en kandidatexamen från litteraturvetenskap från 2011 som gett mig min passion för storytelling och skrivande. Om vi går ännu längre bakåt i tiden så tog jag min studentexamen från Katedralskolan i Åbo och åkte sedan på ett mellanår till Egypten som reseguide. Den erfarenheten, och alla somrar under studietiden på Sverigebåtarna, gav mig skinn på näsan samt en handlingskraft och initiativförmåga som jag bär med mig genom livet.

Efter min magisterexamen från Handelshögskolan har jag jobbat både som informatör för e-läromedel, kommunikations- och evenemangsansvarig inom medicinteknikbranschen och jobbar nu som doktorand inom internationell marknadsföring vid Åbo Akademi! Jag har alltså återvänt till mina rötter för att bygga vidare på min kunskap från företagsvärlden och förena det med fördjupade insikter från forskning.

Vad jobbar du med och hur kommer det sig att du hamnade där?
Till daglig dags jobbar jag med en spännande och meningsfull roll inom ett bolag som heter Bonalive Biomaterials som är världsledande inom sin nisch för ersättning av kroniskt infekterat ben. Jag ansvarar främst för marknadsföringsrelaterade områden och hörde om företaget via en gästföreläsning på en kurs när jag studerade. Jag blev så inspirerad så jag kontaktade Bonalive och lade fram ett förslag om att få göra min pro gradu för dem, och på den vägen bar det.

Jag fördjupar nu mina kunskaper genom att doktorera inom ett ämne som relaterar till min yrkesroll, nämligen referensmarknadsföring inom industriella marknader (business-to-business). Referensmarknadsföring är en strategi som handlar om att använda en tredje part i marknadsföringen för att rekommendera ett företag till en potentiell kund. Principen är alltså samma som influencer marketing men det ter sig väldigt annorlunda i industriella sammanhang och har olika benämning i olika branscher. Den tredje parten kan vara en nöjd kund som visar upp ett lyckat projekt, vilket är vanligt inom industriella marknader men som inte är fullt utvecklat som koncept, speciellt inte digitalt. Jag tycker det är otroligt intressant och det har stor potential för företag.

Vad är det som driver dig i ditt arbete?
I nuläget ser jag mig själv som en brobyggare mellan forskning och företagsvärlden. Jag är passionerad av att kunna förmedla forskningsbaserad marknadsföringskunskap till företag och vice versa att kunna dela med mig av mina insikter från företag till det akademiska. Jag skulle hoppas att marknadsföring och varumärkesbygge skulle få samma uppskattning som den har till exempel i Sverige för att inte tala om i USA. Vi har fantastiska innovationer som kommer från Finland och det behövs mer resurser för att forska och utveckla marknadsföringskoncept som gör innovationerna till kommersiella framgångar internationellt. Vi ser forskningspengar satsas på att utveckla innovationer men vart går de resurserna när en utländsk investerare kommer in i tidigt skede och köper upp rättigheterna och gör det till en framgångsrik produkt utomlands?

Har du något speciellt minne du vill dela med dig från din studietid? Har du några tips till dagens studerande?
Jag har alltid varit praktiskt lagd och ett av de finaste minnen jag har var när vi i en projektkurs planerade och publicerade en ny studentrekryteringsbroschyr för ÅA. Det var ett roligt projekt och man fick en försmak av hur det går till i det verkliga livet när man jobbar inom ett team åt en uppdragsgivare, har en deadline och ska uppnå lyckade resultat. Sedan minns jag ju många sitsar och annat skoj förstås. Men om man kan jobba med ett ”verkligt” projekt genom en praktik, ett examensarbete eller en projektkurs medan man studerar, kan jag varmt rekommendera det till studerande.

Under min studietid kunde jag aldrig tänka mig att arbetslivet handlar om att skapa sociala relationer genom att tydligt formulera vad man kan bidra med och där förhandlingsfärdigheter är A och O. Vad har du för kunskap eller färdigheter som framtida arbetsgivare kan ha nytta av eller hurdana tidigare erfarenheter kan du framhäva för att övertyga en arbetsgivare i en anställningssituation? Kan du redan under studietiden prova på företagande eller på ett annat sätt skapa en intressant profil som står ut ur mängden? Detta kanske är något jag skulle ha velat höra när jag studerade och som jag själv har haft mycket nytta av.