Skriv här det du söker efter!
Johanna Mickos-Spigiel

Alumnprofilen: Johanna Mickos-Spigiel

Pedagogisk handledare, Resurscentret Föregångarna

Johanna Mickos-Spigiel är pedagogisk handledare på Resurscentret Föregångarna.

Jag hör till dem som inte gått raka vägen efter studentexamen ...

Berätta lite om dig själv. Vem är du?
Jag heter Johanna Mickos-Spigiel, är mamma till tvillingar på 3 år, hemma från Östra Nyland, men har bott och jobbat i Esbo, Helsingfors och snart totalt 20 år i Vasa. Gillar att resa, god mat, taiji, ridning, natur, att läsa deckare men också rapporter kring marginalisering och att föreläsa i ämnet. Fast hinner med ganska lite sådant för tillfället.

Vad studerade du och när?
Jag hör till dem som inte gått raka vägen, utan efter studentexamen studerade jag till närvårdare i Helsingfors och under en praktik väcktes mitt intresse för människor som nödvändigtvis inte alltid kan föra sin egen talan och då sökte jag till Åbo Akademi i Vasa för att studera till speciallärare. Jag kom in och 2003 blev jag pedagogie magister med specialpedagogik som huvudämnen.

Var finns du idag, vad jobbar du med och hur kommer det sig att du hamnade där? 
Idag finns jag sedan 13 år tillbaka som pedagogisk handledare på Resurscentret Föregångarna, som idag upprätthålls av Folkhälsan Utbildning AB. Jag jobbade i Esbo men den dåvarande kärleken tog mig tillbaka till Vasa och även det faktum att jag blev tillfrågad om jag ville komma och starta upp ett nytt  ”projekt”, på Resurscentret Föregångarna, vilket jag tyckte lät mycket spännande! Vid sidan om jobbet på RF föreläser jag också på ÅA inom ungdomsvetenskap och unga i risk för marginalisering.

Berätta lite mera om Resurscentret Föregångarna. Vad handlar verksamheten om och hur kan en dag på jobbet se ut för dig?
Vi på Föregångarna jobbar alla i huvudsak med att förebygga marginalisering. Vi hör rent byråkratiskt till de så kallade ungdomsverkstäderna även om våra deltagare är allt mellan 15-65. I dags läge har vi rehabiliterande verksamhet, uppsökande ungdomsarbete, sociala avtal samt studieavtal (RAMP) och även konsultationer angående ekonomi och studievägledning samt individuella samtal. Jag jobbar på vår studerandesida, RAMP, med att försöka få ungdomar att slutföra sina studier på yrkes- gymnasie- eller universitets/yrkeshögskolenivå. Vi jobbar även mycket med livshanteringsfrågor. I det stora hela handlar det många gånger om att ge de unga ett sammanhang och det stöd som de behöver för att klara vardagen och studier. Jag tror mycket på Antonovskys teori kring KASAM (känsla, av sammanhang, sense of coherense), förenklat begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som faktorer för välmående.

Har du något speciellt minne du vill dela med dig av från din studietid?
Ja-a, jag har så många underbara minnen från studietiden. Men tiden som boss för Pampas-maffian som ordnar Pampas Nationaldag, var nog speciell, lärorik och jätte rolig.

Under studietiden kunde jag aldrig tänka mig att något som ungdomverkstäder fanns eller att mina barn skulle födas som österbottningar, även om jag redan då älskade Österbotten.