Skriv här det du söker efter!
Janina Mackiewics

Alumnprofilen: Janina Mackiewicz

Chef för EU-frågor, Eurocadres

Janina Mackiewicz bor i Bryssel och har gjort halva sin karriär där och andra halvan i Helsingfors.

Som statsvetare har man en massa möjligheter inom alla sektorer, man måste bara paketera om sin kunskap ibland.

Berätta lite om dig själv. Vem är du?
Jag heter Janina och är 35 år gammal. Jag kommer ursprungligen från Pargas och har fortfarande ett starkt band och en längtan till skärgården. Jag bor numera i Bryssel och har i princip gjort halva min karriär här och andra halvan i Helsingfors. Jag försöker alltid tänka, fast det är svårt ibland, att det jag gör nu eller hur mitt liv ser ut är en följd av mina tidigare handlingar. Om jag alltid hade tänkt att man borde ha gjort det eller låtit bli att göra det, så skulle jag inte ha upplevt alla de banor och positiva händelser jag fått vara med om.

Vad studerade du och när?
Jag började studera vid Åbo Akademi 2004 och valde folkrätt som huvudämne och Europakunskap som biämne. Jag blev färdig politices magister hösten 2007.

Var finns du idag, vad jobbar du med och hur kommer det sig att du hamnade där?
De senaste 5,5 åren har jag bott och jobbat i Bryssel. Jag är chef för EU-frågor på en facklig organisation som heter Eurocadres. Vi företräder ungefär 6 miljoner chefer och specialister runtom Europa, vilket i princip betyder arbetare med högre utbildning. Det är redan tredje gången jag bor i Bryssel sedan jag blev färdig med studierna, så det har varit enkelt att återvända. Till min nuvarande position kom jag ursprungligen genom finländska kanaler, i och med att Akava gick in för att finansiera min position, och nu har jag bara stannat kvar. Tiden går fortare än man tror, jag hade inte trott att 5 år skulle gå så snabbt.

Berätta lite om organisationen du arbetar för. Varför är den viktig och vad är det som driver dig i ditt arbete?
Vi är en facklig organisation och driver de frågor som är viktiga för högutbildad arbetskraft. Det gäller att påverka EU-beslutsfattandet i de saker som berör våra medlemmar. Det är ett enormt maskineri att påverka, men inget är omöjligt. Vi lyckades t.ex. sätta så mycket tryck på EU-kommissionen, att de kom ut med ett direktivförslag som vi lobbat hårt för att få till stånd. Det är motiverande att kunna se så konkreta resultat av hårt påverkansarbete.

Har du något speciellt minne du vill dela med dig av från din studietid?
Jag fick möjligheten att delta i den nordiska rättegångstävlingen för mänskliga rättigheter i Club Åbo-laget. Jag tyckte det var en väldigt lärorik upplevelse och uppmuntrar alla att ta chansen ifall de får den!

Under studietiden kunde jag aldrig tänka mig att man som statsvetare kunde arbeta någon annanstans än hos staten eller inom en internationell organisation. Det poängterades konstant under studietiden att de stora årskullarna skulle gå i pension och att vi skulle ta över deras tjänster. Så blev det inte riktigt, men som statsvetare har man en massa möjligheter inom alla sektorer, man måste bara paketera om sin kunskap ibland.