Skriv här det du söker efter!

Finska språket – pro gradu-avhandlingar

Finska språket – pro gradu-avhandlingar

2019

Keskinen, Ida: Blogit nykyajan markkinointivaikuttajina

Mattila, Markus: Olen pahoillani ja huolissaan” : Tutkimus persoonakongruenssista olotilanilmausidiomeissa Suomi24-korpuksessa 2001–2017

2018
Niinistö, Elisa: Verbisanaston ja -muotojen kehitys 4-5- vuotiailla maahanmuuttajataustaisilla lapsilla vuoden seurantajakson aikana

2017
Klemetti Noora: Rasvaa rattaisiin. Ilman muuta. Retoriikan keinoista suomalaisissa mainonnan iskulauseissa

Koskelainen Annika: Uudistuva ruotsinsuomalaisuus: Kysely- ja haastattelututkimus toisen polven ruotsinsuomalaisten identiteetistä, kielestä ja suomalaisuudesta

Sula Charlotta: Kirosanojen käyttö suomen kielessä

2016
Blumenthal Marc: Ohjailukielen keinot 1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun pankkiesitteissä

Heinonen Elina: ”Marihenki”: Marimekon arvojen intertekstuaalinen ja arvoteorian mukainen analyysi

Helenius Janni: Mofi-oppikirjan toimivuudesta Katsaus äidinkielenomaisen suomen kehitykseen sekä analyysi Kielen päällä 7 -oppikirjan ja opetussuunnitelman välisistä yhteyksistä

Högnäs Jonas: Metaforat jääkiekkoartikkeleissa: Metaforien käyttö väkivaltaista taklausta käsittelevissä artikkeleissa

Kaaja Mariela: Kieli ja viestintä hoitotyössä – hoitajan kielitaito, sen merkitys ja kehittyminen Kemiönsaaren vanhustenhuollon päivittäisessä hoitotyössä

Malvet Kristian: Käännössuomen korpustutkimusta terveysalan markkinoinititeksteillä

Rebers Ida: Oppi pähkinänkuoressa Neljän uskonnollisen yhteisön tiiviiden esittelytekstien vertailua

Rosenberg Jutta: Täti tulee kylään: vauva.fi-keskustelupalstan vauvakuume-osion kieli ja siihen liittyvä erikoistutkimus kuukautisiin liittyvän kiertoilmauksen täti muodosta ja funktiosta

2015
Grönvik Cecilia: Lastenkirjallisuus ja kasvu: tutkielma peruskoulun 1-6 luokkalaisten lukutottumuksista ja heidän vanhempiensa asenteesta lukuharrastukseen.

Nygård Sanna: Kolmikielisen lapsen suomen kielen kehitys. MCDI-menetelmän sovellus yhden monikielisen lapsen kielen kehityksen tutkimukseen.

Pohjola Minna: Englannin kielen sanastolliset vaikutukset kahdessa suomenkielisessä naistenlehdessä, Demissä ja Eevassa kesällä ja alkusyksyllä 2014.

Timmerbacka Christa: Narratiivit oikeuden ennakkopäätöksissä.

 

2014
Hohmann Kim: Kulttuurin vaikutus – koodinvaihto keskustelufoorumissa. Nyholm Sara: Lukion kuudennen MoFi-kurssin materiaalista: ehdotus opetuksessa käytettäväksi materiaaliksi.

Toivonen Sofia: Suomen kieli ja ruotsin kieli tandem-kontaktissa: Kommunikointistrategioiden käyttö tandem-opetuksessa Vaasassa.

Asmala Linda: Yritysten ympäristöraportointi kielentutkimuksen näkökulmasta: VR Groupin ja Viking Linen vuosien 2003 ja 2011 ympäristöraporttien strukturaalinen tekstianalyysi.

Merilä Anna: Kaksikielisyys ja suomenruotsalainen identiteetti: Kuinka suomenruotsalaiset nuoret suhtautuvat heidän suomenruotsalaiseen identiteettiinsä.

Vuorsola Lasse: Ilmapiirin muutos ilmastokeskustelussa: Kriittinen diskurssianalyysi ilmastonmuutokseen liittyvästä keskustelusta.

 

2013
Brotkin Timo: ”Nyt valot päälle ja vähän äkkiä. Olikohan Herstein sittenkään aivan tosissaan?” Tutkimus ironian käytöstä ja sen ymmärtämisestä Internetin jalkapalloa käsittelevissä keskusteluryhmissä.

Brännström Anna: Synkkä kuin sardiini siivouspäivänä – kielikuvat romaanissa Häräntappoase.

Lundberg Lotta: Eläinten nimityksistä Matti Kuusen ja Kotimaisen kielten keskuksen sanaparsikorpuksissa.

 

2012
Järvinen Heidi: Suden vuosi – romaanista elokuvaksi. Vertailu Virpi Hämeen-Anttilan romaanin, Mika Ripatin elokuvakäsikirjoituksen sekä Olli Saarelan elokuvan välillä.

Kaakinen Mirjo: Sit suu soutaa mitä miäl aattelee. Miten suomalainen kertoo itsestää.

 

2011
Grünewald Julia: Päälle käyvä nuoskainen pyry maalaa maiseman maiseman harmaaksi. Resultatiivinen konstruktio suomen kielessä.

Hansas Ann-Sofi: Suomi A-kielenä nykyisessä opetussuunnitelmassa.

Hillgren Laura: Minun kirjani, meidän perhe vai minun kirja? Omistusliitteen käyttö suomen kielen kaakkois-, lounais- ja peräpohjalaismurteissa.

Lindfors Linda: Muumilaakson asukkaiden roolit ja arvot. Mikkola Lotta: Kokkolan kadunnimet.

Piippo Jouni: Vähempi parempi – suomen kielen verbityyppien käyttö apuna opetuksessa.

Valtonen Tony: Suomenruotsalaisten lukiolaisten suomen kielen oppiminen, opetus ja suulliset suomen kielen taidot: Selvitys lukiolaisten asenteista Tammisaaressa, Turussa, Kristiinankaupungissa ja Kruunupyyssä.

Åkerlund Carola: Kaksikielisyys ja kirjoittamisvaikeus. Miten kirjoittamisvaikeus esiintyy kaksikielisillä, 6 tapaustutkimusta. Ölander Milla: Rotukoirien nimistä ja nimenannosta.

 

2010
Kivikoski Anna-Kaisa: Värikäs, vauhdikas ja viihdyttävä. Matkaesitteiden adjektiiveja Tarkastelussa Välimeren lomakohteita. Lönngren Johanna: Viuluoppaiden kieli.

Mohlin Marcus: WTF emt ehk oon tnä himas?! 3 ent säää???? <3. Nuorten kielenkäyttö Internet-yhteisö Irc-galleriassa.

Pesonen Teemu: Ennen ajoonlähtöä – henkilöautojen omistajan käsikirjat strukturaalisessa tekstianalyysissa.

 

2009
Björkskog Tiia: Nainen realismin keskellä – Naiskuva Minna Canthin teoksissa Työmiehen vaimo ja Salakari

Forssell Hennariikka: Rakkaus on sokeaa, vai onko? Rakkausdiskurssin sovellutukset Virpi Hämeen-Anttilan romaaneissa Suden vuosi, Alastonkuvia, Kolmastoista lapsi ja Perijät

Hottinen Susanna: Nimet, nimenanto ja kaksikielisyyden ilmeneminen kaksikielisissä perheissä

Pietiäinen Laura: Kuvakirja lapsen surutyön tukena. Analyysissä Riitta Jalosen teos Tyttö ja naakkapuu Uusi-

Honko Veronica: Havaintoja suomen kielen potentiaalista

 

2008
Jylhä Jan: Jännitys on saavuttamaisillaan huippunsa. Proksimatiivisten tilanteiden ilmaiseminen viidennen infinitiivin avulla.

Kyhä Anna: Holden Caufieldin kolmijakoinen minä semanttisen tarkastelun kohteena englanninkielisten idiomien kääntäminen suomeksi.

Mrowinski Anett: OLINPA TAAS WANNABE NEEKERI KUN SOTKIN SEINÄT YO! Sosiolingvistinen katsaus yhden baarin seinäkirjoituksiin.

Söderström Anja: Henkilöhahmot Eeva Joenpellon romaanissa Kaakerholman kaupunki

Stenwall Petra: Viivi ja Wagner -sarjakuvan tarkastelua. Analyysi Viivi ja Wagner-sarjakuvasta ja sen ruotsinkielisestä käännöksestä.

 

2007 

Lundenius Mariann: Saksankielisten selviytyminen suomen kielen ortografiasta. Saneluun pohjautuva empiirinen tutkielma.

Reippainen-Lasanen Heidi: Matkaesitteiden kielellistä ja visuaalista analyysia – kohteina Madeira ja Bangkok.

Rejström Melker: Tuntematon sotilas – oppilashaastatteluihin ja lukustrategioihin perustuva käsittelyehdotus lukion mofi-opetukseen.

Romunen Irene: Älykästä kielen oppimista kaikille? Oppikirjojen Opin 1 ja Suomi NYT! 1 harjoituskirja analyysi sekä ehdotus suomen kielen imperatiivin opettamisen.

Virkama Anna: Tapahtui kerran- ja yhä tapahtuu että pihallesi kasvaa satupuu. Metriikkaa ja nonsensea Kirsi Kunnaksen Tiitiäis-runokirjoissa.

 

2006
Ahlsved Monika: Loitsu, usva ja veri – Tietäjänaisen elämää Kaari Utrion kuvaamana.

Brask Tommi: Sulkapallotekstien spatiaalisista ilmauksista.

Essén-Pukaris Carina: Venus vai turbo: Kauneudenhoitomainokset strukturaalisen tekstianalyysin kohteena. Lafonds Beata: Monikkomuotojen sidevokaalin käsittely unkarin alkeisoppikirjoissa.

Lamberg Pia: Vuosikertomukset yrityskulttuurin peilinä. Tapaustutkimus Sonerasta ja Teliasta sekä TeliaSonerasta.

Mattson Viveca: Vuosi vieraissa. TV-ohjelmaan perustuva suomen kuullunymmärtämisen koe ja suomen kielen oppimiseen vaikuttavat tekijät Ekenäs Högstadieskolanin luokka-asteiden 7 ja 8 finska- ja mofi-ryhmissä.

Pulkkinen Jenny: Sanat järjestykseen: Selvitys sanajärjestystestin tuloksista.

 

2005
Heikkola Leena Maria: Kieli kansallisen identiteetin peilinä. Koodinvaihto ja murre oslonsuomalaisten ja -italialaisten kielessä.

Hollstén Irma: Muodollisen opetuksen tärkeys suomen kielen oppimisessa lähes yksikielisellä alueella: tapaustutkimus Dragsfjärdin kunnan ruotsinkielisellä yläasteella Dragsfjärds högstadieskola 8 vk.

Holmberg Martin: Pusu ja lätty: Katsaus jääkiekkoselostajien laukaisu- ja syöttökuvauksiin.

Laurila Carina: Ilman sinua olen kuin marraskuun katkera pakkasyö. Fiktiivisen kertomuksen päähenkilön tunteiden ja kokemusten tarkastelua spatio-temporaalisten kerrosten kautta.

Nordström Ann: Aspektin ja kontekstin vaikutus objektin sijavalintaan.

 

2004
Granlund Jenny: Kielikylpy ja äidinkieli. Tutkimus Turun varhaista täydellistä ruotsinkielistä kielikylpyä käyvien neljäs- ja seitsemäsluokkalaisten oppilaiden äidinkielen kirjallisesta taidosta.

Latvakangas Veikko: Partisiippi-ilmaukset Suomen sisäasiainministeriön tiedotteissa

Lindén Kim: Metaforat pörssikatsauksessa

Paulsen Geda: Kuka tekee mitäkin? Kuratiivikausatiivit kielenkäyttäjän näkökulmasta

Pylkkänen Janne: Karhunkaatoa ennen ja nyt. Vertaileva tutkielma karhunmetsästyksestä

 

2003
Eriksson Patrik: Mitä kuuluu Kalevalalle? Katsaus Kalevalaan nykyihmisen silmin

Forss Katarina: Tarkastus oppikirjasarja Suomalaisen sisällöstä ja käyttökelpoisuudesta yläasteen mofiopetuksessa sekä ehdotus nominitaivutusteorian opettamisesta yläasteikäisille mofioppilaille.

Rinne Maria: Nuoren rakkauden ja seksin kuvaus nuortenkirjallisuudessa.

Sandström Nina: Kuolema nuortenkirjojen teemana.

 

2002
Kankainen Eeva-Maria: Tango- ja rockkielen analyysiä Lindfors Daniel: Kolme näkemystä sisällissodasta

Othman Mikaela: Stadin slangi teoksessa Sieppari ruispellossa

Wadström Lena: Ruotsin prepositiorakenne ja s-genetiivi suomen genetiivin käännösvastikkeina

 

2001
Airisvaara Susann: Suomen ja ruotsin kielen suhde Uudenmaan prikaatissa. Sotilasslangin käyttö varusmiesten keskuudessa.

Backman Yvonne: Ruotsin vaikutus meän kieleen

Brunila Petra: Suomen kielioppien vertailua. Vertailu ruotsinkielisten ja suomenkielisten koulujen käyttämistä oppikirjoista.

Grönqvist Annika: Suomenruotsalaisten ja ruotsinsuomalaisten vähemmistötilanteesta ja kielenhuollosta. Kielenhuoltosuositukset ja perusteet.

Kavander Kurt: Ruotsin kielen s-passiivin kääntämisestä asiateksteissä

Kullas Petra: Mustasilmäinen blondi vieraili yläasteella – tapaustutkimus kirjallisuuden käytöstä kielenopetuksessa.

Lindqvist Sebastian: Kanadansuomalaisten kielellinen identiteetti

Lähteenmäki Eva: Sinä olet paksu niinkuin makkaraa! Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi Nauvon ala-asteen oppilaiden kirjallisesta suomen kielen taidosta.

Martikainen Tommi: Sisu, Sauna ja muut suomalaiset lakuunat

Sundgren Charlotta: Mieskuva Maria Jotunin varhaistuotannossa

Valli Katja: Koulukiusaaminen ja sen kieli

Virtanen Sofia: Suomalaisen viittomakielen viittomajärjestys verrattuna suomen sanajärjestykseen

Wiklund Jyrgen: Kurinpitotoimista suomenkielisissä kouluissa 1900-luvulla

 

2000
Gullqvist Ulrika: ”Voi voi hauska perhe parka!” Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen vertailu Turun ja Mustasaaren suomenruotsalaisen peruskoulun 8. luokan ja lukion 2. Luokan tyttöjen ja poikien sanaston osaamisesta ja sen rikkaudesta.

Haapaniemi Riikka: Elias Lönnrot – Suomen virsiseppä; Elias Lönnrotin sepittämät virret uudessa virsikirjassa

Kivikoski Jaana: Aapinen yhteiskunnan peilinä: suomenkielinen aapinen 1950-luvulta 1970-luvulle

Lökström Milla: Murhia lainaamassa? Tarkastelua Eeva Tenhusen vaikutuksesta Leena Lehtolaisen 1990-luvun tuotantoon

Skog Harriet: Realismi, modernismi ja dokumentarismi suomalaisissa jatkosotaromaaneissa

Wisur-Heikkilä Camilla: Viännetään savvoo… – Lapinlahtelaisten nuorten mietteitä savon murteesta

 

1999
Källman Sanna Maria: Kadussa on yliajoinen mies. Uusikaarlepyyläisten yhdeksäsluokkalaisten suomen kielen taidoista keväällä 1996.

Ström-Koivumäki Monica: Suomalaiset hääperinteet 1800-luvulta nykypäivään sekä keskeinen hääsanasto

 

1998
Österman Tuija: Aikuisten maahanmuttajien suomen kielen opetus : Opetussuunnitelmat, opettajien kokemuksia sekä virheanalyysi.

 

1994
Vikström Maria: Suomen yleiskielen adjektiivikantaiset kausatiivi- ja muutosjohdokset sekä näiden ruotsinkieliset käännösvastineet.

1993
Wistbacka Pian: Idiomit ja metaforat Kerstin Ekmanin romaanista Springkällan ja sen suomennoksesta Elämänlähde

 

1990
Björkblad Lena: Oppilaiden selviytyminen 3. infinitiivin harjoitustehtävistä.

Lähderanta Esteri: Predikatiivin sijan valinta kolmessa ruotsinkielisessä lukiossa.

 

1989
Lappalainen Aino: Kieli ja vaikuttamiskeinot miehille kohdistetuissa mainoksissa.

 

1988
Karlsson Lena: Suomen imperatiivin opettamisesta.
Lindholm Kerstin: Suomen kausatiivi- ja kuratiivijohdosten käännösvastineita ruotsissa.
Österback Ann-Christin: Refleksiivisyyden ilmaiseminen suomen kirjakielessä 1500-luvulta lähtien.

 

1967
Blom Helena: Sär- och sammanskrivning av ord i finskan

 

1966
Ingo Rune: Plurale tantum -kategorin i Elias Lönnrots Finsk-Svenska Lexikon
Skog Kerstin: Böjningen av personnamnsbestämmande substantivattribut i skriftfinskan 1820-1900

 

1965
Pensar Bo: Nödvändighetsuttryck med opersonliga verb i de finska översättningarna av konung Kristofers landslag.

1964
Nedergård Karin: Imperativböjningen i 3 person i skriftfinskan fram till början av 1900-talet.

 

1963
Björndahl, Gunnar: Valet mellan ackusativ- och partitivobjekt i Y.S. Yrjö-Koskinens språk

Uppdaterad 2.10.2019