Kirjoita tähän hakemasi!

Miksi lahjoittaa Åbo Akademille?

Miksi lahjoittaa Åbo Akademille?

Åbo Akademi on koko Suomen ruotsinkielinen, monitieteellinen sivistysyliopisto. Åbo Akademin tutkimus ja koulutus tukee osallistuvaa ja avointa yhteiskuntaa. Tutkimuksella vaikutetaan globaalien haasteiden ratkaisemiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Koulutamme ja tutkimme tulevaisuutta varten

Åbo Akademilla on keskeinen asema suomenruotsalaisessa kulttuurissa, mutta vaikutamme paljon tätä laajemmin. Lukuisat ja luonnolliset yhteytemme muihin Pohjoismaihin koskevat sekä opiskelijoitamme, tutkijoitamme että elinkeinoelämää. Åbo Akademin koulutukset takaavat laajan tieteellisen lukutaidon, tukevat kriittistä ajattelua ja luovat edellytykset jatkuvalle oppimiselle. Pienimuotoisuutemme mahdollistaa ainutlaatuisesti rajat ylittävät kohtaamiset ja poikkitieteelliset työskentelytavat niin opetuksessa kuin tutkimuksessakin. Tämä näkyy myös neljässä strategisessa tutkimusprofiilissamme.

Vähemmistötutkimus

Åbo Akademi on perustettu palvelemaan suomenruotsalaisen vähemmistön tarpeita, ja on siis 100 vuoden olemassaolonsa aikana kartuttanut merkittävästi asiantuntemusta vähemmistötutkimuksen alalta. Tänään monitieteellinen tutkimusprofiilimme Vähemmistötutkimus keskittyy vähemmistökulttuuriin ja -identiteettiin, syrjintään, tasa-arvoisuuteen ja demokratiaan, pakolaisuuteen sekä rasismiin. Profiili havainnollistaa tärkeitä kysymyksiä jokapäiväisen päätöksenteon tueksi kotikentällä, ja tarjoaa samalla uusia näkökulmia alan muuhun pohjoismaiseen tutkimukseen.

Meri ja merenkulku

Åbo Akademi on jo pitkään profiloitunut Itämeritutkimuksen saralla, sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tutkimusprofiili Meri ja merenkulun painopiste on Itämeri ja pohjoiset merialueet, merenkulun logistiikka ja talous, sekä Itämeren hallinto. Tutkimusprofiilin tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat nyky-yhteiskuntien ja meren rinnakkaiselon ja jotka edistävät kestävää kasvua maailmanlaajuisesti.

Kestävän tulevaisuuden teknologiat

Siirtymä fossiilisista energianlähteistä uusiutuviin vaihtoehtoihin on yksi aikamme suurimmista haasteista. Tutkimusprofiili Kestävän tulevaisuuden teknologiat keskittyy biomassan käyttöön raaka-aineena biologisesti hajoaville kemikaaleille ja materiaaleille. Kemiantekniikka ja materiaalitekniikka yhdistettynä kehittyneeseen käyttöön on yksi Åbo Akademin arvostetuimmista tutkimusaloista.

Terveyteen liittyvät ratkaisut

Turun seutu on lääkekehityksen alalla johtavassa asemassa Suomessa. Tässä yhteydessä Åbo Akademin tutkimusprofiili Terveyteen liittyvät ratkaisut saa oman, luonnollisen paikan. Myös Vaasan kampuksella sijaitseva hoitotiede kuuluu tutkimusprofiiliin. Profiili keskittyy löytämään innovatiivisia ratkaisuja kehittääkseen perusteellisen ymmärryksen terveydestä ja sairauksista niin molekulaarisella, solu- kuin inhimilliselläkin tasolla. Pätevyytemme tällä alueella vahvistuu edelleen, kun aloitamme proviisorikoulutuksen vuonna 2021.

Tue Suomen ruotsinkielistä, monitieteellistä sivistysyliopistoa

Lahjoittamalla Åbo Akademille olet mukana tukemassa korkealaatuista opetusta ja tutkimusta Suomessa – tänään ja tulevaisuudessa. Kerromme mielellämme lisää – otathan yhteyttä!

Päivitetty 3.1.2023