Kirjoita tähän hakemasi!

Yleinen kasvatustiede

Yleinen kasvatustiede

Yleinen kasvatustiede pääaineena

Kasvatustieteen tuntemusta tarvitaan työelämässä monilla tahoilla. Yleisen kasvatustieteen opinnoissa kouluttaudut työelämässä tarvittavan pedagogiikan asiantuntijaksi, jolla on laajaa koulutusalan osaamista. Opit analysoimaan ja ymmärtämään koulutusta, opetusta, sivistystä ja oppimista kansallisina, kansainvälisinä, monikulttuurisina ja vähemmistöryhmiä koskevina ilmiöinä. Perehdyt keskeisiin kasvatustieteellisiin teorioihin ja käsitteisiin sekä pedagogisen toiminnan filosofisiin, sosiologisiin, psykologisiin, poliittisiin ja historiallisiin ulottuvuuksiin. Yleisen kasvatustieteen monipuolisissa opinnoissa on mahdollista valita oma erikoistumisala. Sivuaineiden ja valinnaisten opintojen avulla voit rakentaa juuri sinua kiinnostavan ammatillisen profiilin.

Aikuiskasvatustieteen opiskeleminen ensimmäisenä/pitkänä sivuaineena on hyödyllinen valinta. Maisteriopinnoissa voit suuntautua myös filosofisiin ja yhteiskuntatieteellisiin kysymyksiin, pedagogiseen johtamiseen ja organisaatioiden kehitykseen sekä koulutuksen hallintoon. Opintoihin kuuluu myös harjoittelujaksoja. Yleisen kasvatustieteen pääaineopintojen suorittamisen jälkeen voit täydentää opintojasi ja hankkia kelpoisuuden toimia opettajana ja rehtorina. Yleistä kasvatustiedettä voi opiskella myös sivuaineena.

Sekä kandidaatti- ja maisterivaiheen lopputöissä että maisterintutkinnon suorittamisen jälkeisen jatkokoulutuksen tutkimuksessa painotetaan ihmisten välisiä suhteita organisaatioissa ja yhteiskunnassa. Tutkimustyössä käsitellään pedagogisiin peruskysymyksiin ja ajankohtaiseen koulutus- ja kehitysproblematiikkaan liittyviä ilmiöitä. Etusijalla ovat kysymykset, jotka koskevat johtajuutta ja oppimista kansalaisyhteiskunnassa. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan oppiaineen tutkimushankkeisiin yhteistyössä Åbo Akademin henkilökunnan ja väitöskirjatutkijoiden kanssa. Pyrimme harjoittamaan tutkimusta yli oppiaine- ja tiedekuntarajojen.

Yleisen kasvatustieteen tutkinto tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia työskennellä henkilöstökoulutuksen ja -arviointien, pedagogisen johtamisen, pedagogisen tutkimus- ja kehitystyön sekä koulutussektorin tiedotus- ja koordinointitehtävien parissa. Voit toimia myös yritysten ja elinkeinoelämän palveluksessa, kunnallisen, alue- tai valtionhallinnon tehtävissä (esim. Opetushallituksessa tai ministeriöissä) sekä erilaisten organisaatioiden, yhdistysten ja verkostojen palveluksessa. Yleisen kasvatustieteen opinnot tarjoavat monipuolisia työllistymisvaihtoehtoja!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Rantakatu 2
65100 Vaasa

Postiosoite

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vaasa