Skriv här det du söker efter!

Våra tjänster

Våra tjänster

Användarcentrerad design (UX design)

Vad är nyttan med att testa en produkt i ett så tidigt skede som möjligt? Svaret är rätt självklart – man slipper dyra tabbar och kan rikta resurserna rätt från första början. Under tidigare år testade vi ofta färdiga produkter, medan vi idag allt oftare testar tidiga prototyper. Det är det här som användarcentrerad design i grunden handlar om.

 

Expertutlåtanden

Ibland finns det inte tid eller pengar för grundliga användartester. Men misströsta inte – då kan vi istället göra en snabbanalys av webbsidan (eller vilken produkt det nu handlar om). Med vår mångåriga erfarenhet kan vi peka på saker som inte funkar optimalt för användarna och komma med förbättringsförslag.

 

Workshops

Vilka digitala färdigheter krävs av mig i framtiden? Hur kommer digitaliseringen att påverka mitt jobb? Bland annat de här frågorna tar vi upp på de workshopar som vi ordnar i vårt labb. Vi demonstrerar förstärkt och virtuell verklighet och försöker öppna deltagarnas sinnen för att tänka framtidsorienterat.

 

Föreläsningar

När vi är ute och föreläser (vilket vi ofta och gärna är) så vill vi sprida kunskap om den digitala transformationen. Det kan handla om något väldigt specifikt – till exempel utsikten att en sjukskötare ersätts av en robot – men ämnet kan också vara väldigt brett.

 

Intresserad av våra tjänster? Ta kontakt

Uppdaterad 5.6.2019