Skriv här det du söker efter!

Publikationer i exegetik och judaistik

Publikationer i exegetik och judaistik

Studies in the Reception History of the Bible

ISSN: 1797-3449

Editor in chief: Prof. Antti Laato

The series published jointly by Åbo Akademi University, Finland and publication house Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana.

Orders to: pekka.lindqvist@abo.fi

Volume 11: Guido Baltes, Lukas Bormann, and Martin Meiser, eds., Understanding Abnormalities in Biblical Figures (SRB 11; Winona Lake: Eisenbrauns 2022; ÅAU).

Volume 10: David Davage and Erkki Koskenniemi, eds., David, Messianism, and Eschatology: Ambiguity in the Reception History of the Book of Psalms in Early Judaism and Christianity (SRB 10; Network for the Study of the Reception History; Penn State University Press, 2020).

Volume 9: Life of Adam and Eve: Using Jewish Traditions and Confronting Gnostic Reversed Exegesis
Edited by Antti Laato and Lotta Valve
(SRB 9; Network for the SRB and ÅAU, 2019; distribution PSUP).

Volume 8: Adam and Eve Story in Jewish, Christian and Islamic Perspectives
Edited by Antti Laato and Lotta Valve
2017, 394 pages, ISBN 978-952-12-3497-2

Volume 7:  Adam and Eve Story in the Hebrew Bible and in Ancient Jewish Writings Including the New Testament
Edited by Antti Laato and Lotta Valve
2016, 395 pages, ISBN 978-952-12-3414-9

Volume 6: Take Another Scroll and Write”. Studies in the Interpretive Afterlife of Prophets and Prophecy in Judaism, Christianity, and Islam
2016, 403 pages, ISBN 978-952-12-3338-8

Volume 5: Holy Places and Cult
Edited by Erkki Koskenniemi and J. Cornelis de Vos
2014, 240 pages, ISBN: 978-952-12-3046-2

Volume 4: Who is the Servant of the Lord? Jewish and Christian Interpretations on Isaiah 53 from Antiquity to the Middle Ages.
Antti Laato
2012, 434 pages, ISBN: 978-952-12-2785-1

Volume 3: Rewritten Biblical Figures
Edited by Erkki Koskenniemi and Pekka Lindqvist
2010, 310 pages, ISBN: 978-952-12-2453-9

Volume 2: Sin at Sinai. Early Judaism Encounters Exodus 32
Lindqvist, Pekka
2008, 391 pages, ISBN: 978-952-12-2020-3

Volume 1: Rewritten Bible Reconsidered: Proceedings of the Conference in Karkku, Finland, August 24-26 2006
Edited by Antti Laato and Jacques van Ruiten
2008, 287 pages, ISBN: 978-952-12-2019-7

Studier i exegetik och judaistik utgivna av Åbo Akademi

ISSN 1796-5624

Red. Antti Laato

Beställningar e-post: pekka.lindqvist (at) abo.fi

Ifall kunden vill att böcker sänds per post, läggs till post- och behandlingskostnaderna (5 euro). Minimifaktureringssumma är 20 euro.


Nr 1
: Sven-Olav Back: Han som kom. Till frågan om Jesu messianska anspråk. 2006. (15 euro)

Nr 2: Antti Laato: Emmauksen tiellä. Miten ensimmäiset kristityt selittivät Vanhaa testamenttia?. 2006; 2:a upplagan 2011. (30 euro)

Nr. 3: Jukka Thurén: Lukas’ cantica. 2007. (15 euro)

Nr. 4: Antti Laato (toim.): Karismaattisuuden haaste kirkolle. Helsingin kristillisen opiston seminaari 5.2. 2007. 2007. (10 euro)

Nr. 5: Antti Laato: Kaste kirkon alkuaikoina. 2008. (15 euro)

Nr. 6: Karl-Gustav Sandelin: Sophia och hennes värld: Exegetiska uppsatser från fyra årtionden. 2008. (20 euro)

Nr. 7: Anni Maria Laato: Et sic venimus Romam: Latinska texter för teologer – latinankielisiä tekstejä teologeille. 2009. (10 euro)

Nr. 8: Anni Maria Laato (toim.): Neitsyt Maria – Israelin tytär ja kristittyjen äiti. 2010 (25 euro)

Nr. 9: Tryggve N. D. Mettinger: I begynnelsen. Hur skall vi förstå Bibelns tre första kapitel? Perspektiv från astrofysik och exegetik. 2011. (15 euro)

Nr. 10: Tom Holmén & Vesa Ollilainen (toim.): Juutalainen Jeesus. 2011. (25 euro)

Nr. 11: Sven-Olav Back & Matti Kankaanniemi (eds.): Voces Clamantium in Deserto. Essays in Honor of Kari Syreeni. 2012. (30 euro)

Nr. 12: Mikko Louhivuori: Pyhien Perpetuan ja Felicitaksen marttyyrikertomus. 2017. (20 euro)

 

 

 

Uppdaterad 23.4.2024