Skriv här det du söker efter!

Exegetiska ämnen och judaistik – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Antti Laato, TD, FK
Professor

Sven-Olav Back, TD, FK
Lektor
Tel. 215 4282
Mottagning Ons 13-14, huvudbyggnaden

Pekka Lindqvist, TD
Universitetslärare
Tel. 215 4565
Mottagning enligt överenskommelse, huvudbyggnaden

Uppdaterad 12.10.2018