Skriv här det du söker efter!

Disputation i teknisk kemi och reaktionsteknik

Disputation i teknisk kemi och reaktionsteknik

M.Sc. (Chem.Eng.) Maryam Hmoudah disputerar i teknisk kemi och reaktionsteknik med avhandlingen Innovative Materials for Water Purification.

Opponent är associate professor Jakob Munkholt Christensen, Danmarks tekniske universitet (DTU), Lyngby, Danmark och kustos är professor Tapio Salmi, Åbo Akademi.

Disputationen kan också följas via videolänk.

Anvisningar för att följa disputationen på distans.

Läs pressmeddelandet om avhandlingen.