Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Två ÅA-projekt vidare i Rådet för strategisk forsknings programutlysning

Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, har delgivit vilka projekt som gått vidare till nästa steg i rådets programutlysning inom temana demokrati och vatten.

Professor i statskunskap Kimmo Grönlunds konsortium Strong – institutionalisering av demokratiska innovationer är en av de 15 ansökningar till programmet Demokratins framtid (DEMOC) som blivit inbjudna till det andra steget av RSF:s programutlysning. Totalt fick DEMOC ta emot 37 ansökningar. Ett viktigt mål för DEMOC är att stärka demokratin, delaktigheten, likabehandlingen och förtroendet i samhället.

Konsortiet Merellisen vesiturvallisuuden kestävä edistäminen som leds av Nina Tynkkynen, professor i miljöstyrning och policy, är ett av de 14 projekt som gått vidare till det andra steget av programmet Vatten för välfärd, säkerhet och fred (WAWE). Totalt inkom 22 ansökningar. WAWE fokuserar på vatten och vattenresurser som en samhällsfråga. Vatten är en väsentlig del av välfärden, försörjningstryggheten och den hållbara utvecklingen.

 

Ungefär hälften av de preliminära ansökningarna gick vidare till det andra steget. Besluten fattades utifrån projektens lämplighet med tanke på programmens teman och mål samt deras uppskattade potential till vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Enligt en preliminär tidtabell kommer RSF att välja projekten till programmen i november. De sexåriga forskningsprogrammen beräknas starta i slutet av 2024.

 

 

Läs mera på Rådet för strategisk forsknings hemsida här.