Skriv här det du söker efter!

Webbinarier och handbok om arbetsvälmående inom äldreomsorgen

Webbinarier och handbok om arbetsvälmående inom äldreomsorgen

Projektet Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg har fokus på arbetsvälmånde bland personal inom äldreomsorgen.

Under våren 2021 arrangerar projektet webbinarier som behandlar teman kring arbetsvälmående samt arbetsgemenskapens och förmannens roll som utvecklare av arbetsvälmåendet. I vårens serie återstår två webbinarier, båda på svenska. Det är kostnadsfritt att delta i webbinarierna och de är öppna för alla intresserade, anmälan krävs!

Onsdag 26.5.2021, kl. 14.00–15.30: Samarbete och bemötande av varandra på arbetsplatsen – Hur vi ska arbeta tillsammans, kommunicera och hantera konflikter.
Annika Tidström, professor i företagande vid Vasa universitet.

Torsdag 3.6.2021, kl. 14.00–15.30: Välfärdsteknologi – dagens melodi. Presentation av en elektronisk handbok för personalen.
Novias examensstuderande inom social- och hälsovård presenterar.

Mera information och anmälan.

Som en del av Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg-projektet och som ett resultat av utvecklingsarbetet som gjorts på arbetsplatserna inom ramen för projektet, har man sammanställt nätpublikationen Tietoa ja työkaluja työhyvinvoinnin kehittämiseen ikäihmisten hoivapalveluissa (ung. Information och verktyg för att utveckla arbetsvälmåendet inom äldreomsorgen).

Nätpublikationen kommer att ges ut också på svenska, just nu finns den endast på finska. I publikationen finns mångsidigt material, bland annat aktuell information, animationer, länkar, tester, tips och råd, samt frågor på temat arbetsvälmående att jobba kring tillsammans eller enskilt.

Till nätpublikationen Tietoa ja työkaluja työhyvinvoinnin kehittämiseen ikäihmisten hoivapalveluissa (öppnas i ny flik).

Projektet Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg (1.1.2019–31.12.2022) finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet med delfinansiering från Europeiska socialfonden. Projektkoordinator är Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande och övriga projektparter är Tampereen yliopisto/Johtamisen ja talouden tiedekunta, Laurea-ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia.

Projektets webbplats (öppnas i ny flik).

 


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 2/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida