Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Webbinarier om arbetsvälmående inom äldreomsorgen

Under våren 2021 arrangerar projektet Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg webbinarier om arbetsvälmående. I webbinarierna behandlas teman kring arbetsvälmående samt arbetsgemenskapens och förmannens roll som utvecklare av arbetsvälmåendet. Presentationerna belyser hur man utvecklar och leder arbete och personalens kunnande och förändringsberedskap så att arbetsvälmåendet och välbefinnandet inom äldreomsorgen förbättras. Social- och hälsovårdssektorns anställda har en utmanande arbetssituation och det är särskilt viktigt att upprätthålla personalens arbetsvälmående och ork i arbetet.

Föreläsningarna hålls som webbinarier i Teams. Målgruppen för webbinarierna är ledare, förmän och anställda inom äldreomsorgen, men de är öppna för alla intresserade. Webbinarierna arrangeras inom ESF-projektet Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg, som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. Deltagande i webbinarierna är avgiftsfritt. Två av vårens webbinarier är svenskspråkiga, ett webbinarium är tvåspråkigt (föreläsning på svenska och CASE-presentation på engelska).

 

28.4.2021 kl. 14.00–15.00: Service design i ett nötskal – principer, verktyg, möjligheter

Elina Vartama, formgivare, yrkeslärare, pedagogie magister, lektor vid Yrkeshögskolan Novia och utbildningsledare för högre yrkeshögskoleutbildningen i Service Design, som leder till Master of Business Administration -examen. Undervisar i service design sedan 2012, handleder projektarbeten, examensarbeten i service design och medverkar i Novias FUI-projekt (forskning, utveckling och innovation).

28.4.2021 kl. 15.00–15.30 Developing Self-managed Teams through Service Design Methods

Magdalene Awahnde, Master of Business Administration. Lead nurse with over 14 years of clinical care experience working in City of Helsinki. Promoted to assistant Nurse manager 2021 at Kustaankartano Senior Center Geropsychiatry ward H1 as a respected team player with demonstrated leadership skills. Specialized practice in cerebrovascular accident rehabilitation and mental health care. Extensive experience and thorough understanding of clinical care/geropsychiatry care. Honored with several merit awards as a highly effective lead nurse.

Anmälan senast 26.4.2021 per e-post: hyvinvoivahoiva@abo.fi. Ange ditt namn, organisation, yrke/befattning och e-postadress.

 

26.5.2021 kl. 14.00–15.30: Samarbete och bemötande av varandra på arbetsplatsen – Hur vi ska arbeta tillsammans, kommunicera och hantera konflikter.

Annika Tidström, professor i företagande vid Vasa universitet. Har flera års erfarenhet av att utbilda inom konflikthantering, ledning av förändring och strategi.

Anmälan senast 24.5.2021 per e-post: hyvinvoivahoiva@abo.fi. Ange ditt namn, organisation, yrke/befattning och e-postadress.

 

3.6.2021 kl. 14.00–15.30: Välfärdsteknologi – dagens melodi

Presentation av en elektronisk handbok för personalen. Novia examensstuderande inom social- och hälsovård presenterar, Yrkeshögskolan Novia/Campus Åbo:

Sari Lehtovaara, socionomstuderande vid YH Novia. Har jobbat ca 5 år som verksamhetsledare i dagverksamheten för äldre med mental- eller missbruksproblem. Har tidigare jobbat med minnesjuka ca 5 år på avdelning och ca 10 år inom dagverksamhet.

Lotte Makkee, tredje årets socionomstuderande. Har jobbat lite över ett år på Kårkulla KUR, med olika åldersgrupper, där det används välfärdsteknologi i arbetet.

David Nylén, sjukskötarstuderande vid YH Novia.

Rebecka Pahlman, utbildad närvårdare som de senaste 9 åren arbetat på en dagverksamhet för personer med minnesproblem. Socionomstuderande vid YH Novia.

Anmälan senast 1.6.2021 per e-post: hyvinvoivahoiva@abo.fi. Ange ditt namn, organisation, yrke/befattning och e-postadress.

 

Tilläggsinformation:

Kristina Westerén, e-post: kristina.westeren@abo.fi, Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande

För mera information om projektet Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg, se abo.fi/hyvinvoivahoiva

HVH_logosamling_sve