Skriv här det du söker efter!

Utbildningsledarskap 2024

Utbildningsledarskap 2024

Program omgång II (aug 2024–apr 2025)

 

Modul 1 – Introduktion till pedagogiskt ledarskap

Ti 20.8.2024

Ons 21.8.2024

To 17.9.2024

Närträff i Tammerfors (kl.10–16) dag 1

Närträff i Tammerfors (kl.8.30–14) dag 2

Distansträff (kl. 14–19)

 

Modul 2 – Skolans verksamhetskultur

Må 10.10.2024

Ti 5.11.2024

Ons 4.12.2024

Distansträff (kl.14–19)

Distansträff (kl.14–19)

Närträff i Tammerfors (kl.10–16) dag 1

 

Modul 3 – Strategiskt ledarskap och skolutveckling

To 5.12.2024

Ti 14.1.2025

Feb 2025

Feb 2025 

Ons 5.3.2025

 

 

Närträff i Tammerfors (kl.8.30–14) dag 2

Distansträff (kl.14–19)

Distansträff – Juridik i grundläggande utbildning (RFV)*

Distansträff – Juridik i grundläggande utbildning (RFV)* 

Distansträff (kl.14–19)

*Skoljuridiken hör till modul 4, men är tidsmässigt placerad här.

 

Modul 4 – Skolans styrning och förvaltning

 

Ti 25.3.2025

To 24.4.2025

Två träffar ”Juridik i grundläggande utbildning” (feb 2025)

Distansträff (kl.14–19)

Närträff i Tammerfors (kl.9.30–15.30)

 

 

 

Uppdaterad 5.3.2024