Skriv här det du söker efter!

Tidskriften Skärgård hyllar Åland 100 år

Tidskriften Skärgård hyllar Åland 100 år

Kyrkogårdsö, som också kallats Havskungens rike, ligger mitt emellan Kökar och Sottunga på Åland. Foto: Pia Prost

Åland – och särskilt örikets sex skärgårdskommuner – är temat för Tidskriften Skärgård 3/2021. Ålands 100-årsjubileum firas under devisen ”hundra år av egensinne”, där ålänningen beskrivs som en martall – samma art som en högrest fura i skogen men med andra förutsättningar att leva. Omedvetet har tanken kommit att genomsyra också artiklarna i Skärgård. 

Kommunforskare Siv Sandberg skriver om förvaltning och politik i de åländska skärgårdskommunerna. En självständig kommun har visserligen rättigheter men också många skyldigheter. Den lilla skärgårdskommunen är martallen, samma art som den medelstora eller stora kommunen, men förutsättningarna att erbjuda samma service är helt andra.

Kommunindelningen på Åland har varit densamma sedan 1860-talet, vilket är unikt i Norden. Avgående kommundirektören John Wrede i Brändö är benägen att tala för en sammanslagning av en del skärgårdskommuner, just av orsaken att kommunens krafter inte alltid räcker till. Men samtidigt understryker Wrede – med 35 års erfarenhet som kommundirektör – att den offentliga förvaltningen är särskilt viktig på små ställen. Han påpekar att det inte är en naturlag att skärgården avfolkas, utan med ett lämpligt mått av egensinne har de goda förutsättningar att växa och utvecklas.

Simon Holmström som beskriver sig själv som historienörd berättar i en artikel om hur en skärgårdsort växer fram. Åland har alltid varit en anhalt för jägare, sjörövare, handelsmän, krigsfolk och mäktiga herrar. En av de mest framstående och spännande platserna är västra Föglö, med sitt strategiska läge mitt i en urgammal segelled.

Tidskriften Skärgård 3/2021 öppnar också dörrarna till Sally Salminens hem på Vårdö, Hotel Svala på Kumlinge, skärgårdskyrkorna, gästhamnen i Sottunga, Havsgården på Kökars Kyrkogårdsö, bland annat. 

Havskungens rike, Kyrkogårdsö, ligger mitt emellan Kökar och Sottunga. Där träffar vi Markus Nordberg, den sextonde generationen Nordberg på ön och barnbarnsbarn till Havskungen, Jan-Erik Nordberg, som var den sista som ägde hela ön ensam. Markus mamma Ea Nordberg berättar om hur det kom sig att hon som Helsingforsflicka träffade sin Lars och kom till Kyrkogårdsö. Markus driver numera inkvarteringen Havsgården, som tar emot grupper sommartid. 

Tidskriften Skärgård tar sig också en titt under den åländska vattenytan. Marinbiologer vid Åbo Akademi, med Husö biologiska station i Finström som bas, har de senaste fem åren systematiskt kartlagt undervattensmiljön kring Åland. Man vill lokalisera artförekomster och viktiga livsmiljöer, för att kunna identifiera havsområden med höga naturvärden.

Resultaten visar att Åland ställvis är fantastiskt också under ytan. De norra delarna av de åländska vattnen har överlag en undervattensnatur som forskarna beskriver som fantastiskt fin. Innervikarna hyser en stor artmångfald, och flera sällsynta arter påträffas. I de mera öppna områdena hittas blåstångsbälten som sträcker sig ända ner till tio meters djup, vilket numera är mycket ovanligt i norra Östersjön. Men visst finns här också områden som är kraftigt påverkade av eutrofieringen, till exempel de sydöstra delarna av Ålands skärgård. Det märks genom de rikliga förekomsterna av ettåriga trådalger och blåstången saknas på många ställen. 

Tidskriften Skärgård utges med fyra temanummer per år av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Mera information om tidskriften, prenumerationer och lösnummer på www.skargard.fi.

 


 

Bilder fria att använda i samband med denna artikel finns att ladda ner på adressen: https://web.abo.fi/pressmaterial/skargard-3-2021

På samma adress finns ett dokument med bildtexter, vänligen ange fotograf som nämns. 

 

För mera information, kontakta
Redaktör Pia Prost
E-post: prost.pia@gmail.com
Telefon: +358 (0) 50 338 1710


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 3/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida