Skriv här det du söker efter!

Studerande på andra stadiet har provat på universitetsstudier via Öpu

Studerande på andra stadiet har provat på universitetsstudier via Öpu

Pilotprojektet får en fortsättning nästa läsår. Målet är att stöda i valet av utbildning och ge en realistisk bild av universitetsstudier.

Under vårterminen 2022 har studerande på andra stadiet fått prova på hur det är att studera vid Åbo Akademi. Öppna universitetet vid Åbo Akademi (Öpu) har erbjudit fyra kurser som specifikt riktat sig till dem som studerar på gymnasium eller yrkesinstitut: Cirkulär ekonomi, Was ist Deutsch?, Introduktion till kost och hälsa, samt Bioraffinaderier för en hållbar framtid.

Rebecca Karlsson.
Rebecca Karlsson.

Kurserna har haft en mindre omfattning än andra kurser som erbjuds vid Öppna universitetet, så att de lättare ska kunna tillgodoräknas också i utbildningarna på andra stadiet. Utbildningsplanerare Rebecca Karlsson vid Öppna universitetet leder projektet Gymnasiesamarbete, där de fyra kurserna har piloterats.

– Den respons vi fått har varit positiv, både från rektorer, studiehandledare, lärare på andra stadiet och de studerande som deltog. Det var inte väldigt många som deltog i kurserna men det här är ett nytt koncept som behöver arbetas in, säger Karlsson.

Det är gymnasiernas nya läroplan som ålägger gymnasierna att ha ett samarbete med universiteten. De som nu gått första året i gymnasiet går enligt den nya läroplanen.

– Via de kurser vi erbjuder, främjas en mera aktiv kontakt mellan utbildningarna vid Åbo Akademi och personalen/studerande på andra stadiet. Åbo Akademis projekt är nu slut men vi kommer att erbjuda kurser också nästa läsår, enligt den modell som tagits fram inom projektet. Några av de kurser som erbjöds våren 2022 kommer att erbjudas även nästa läsår. Några nya kurser kommer också med, säger Karlsson.

Kurserna har alla arrangerats på distans, vilket inneburit att studerande på andra stadiet har kunnat delta oberoende av var de bor. Kursdeltagarna har således haft möjlighet att komma i kontakt med studerande från andra orter, vilket också är en central del av studielivet vid Åbo Akademi. Det är upp till gymnasierna och yrkesinstituten om den studerande kan räkna den avlagda kursen till godo i sin examen på andra stadiet. Den studerande kan också få kursen tillgodoräknad som en del av en kurs på 5 studiepoäng, ifall hen senare inleder studier vid Åbo Akademi.

– Samarbetet med andra stadiet har som mål att stöda i valet av utbildning och ge en realistisk bild av universitetsstudier och olika ämnesområden. Det här gör övergången från andra till tredje stadiet smidigare och hjälper den studerande att hitta rätt utbildning från början, vilket gynnar både den studerande och Åbo Akademi.

Ett mål i Finlands vision för högskoleutbildning och forskning 2030 är att höja utbildnings- och kompetensnivån så att antalet högskoleutbildade i åldern 25–34 år ska vara 50 procent senast 2030, istället för nuvarande 42 %. Här spelar yrkesutbildningens och gymnasiernas samarbete med högskolorna en viktig roll för att höja utbildnings- och kompetensnivån. Det är också viktigt att vägarna till högskole- och universitetsstudier är flexibla. Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder därför också den så kallade Öppna universitetsleden (Öpuleden) som en alternativ väg till examensstudier vid Åbo Akademi. Åbo Akademi samarbetar på flera plan och på olika sätt med andra stadiet för att göra övergången smidigare.

Läs mera om de olika formerna av samarbeten.
Läs mera om Öpukurser för andra stadiet.
Läs mera om Öpuleden.