Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Stort intresse för psykoterapiutbildning vid Åbo Akademi

Det är svårt att få tillgång till psykoterapi på svenska i Finland. För att underlätta situationen inleder Åbo Akademi i höst en utbildning i integrativ psykoterapi i samarbete med Shortum Ab.

Intresset för att avlägga den avgiftsbelagda utbildningen är stor. I mars deltog drygt 150 personer i ett distansevenemang där man informerade om utbildningen samt om Åbo Akademis planer för arrangemang av ytterligare psykoterapeututbildningar. 54 personer sökte till utbildningen i integrativ psykoterapi inom utsatt tid den 25 april.

Behörighetskraven förutsätter att sökande har avlagt lämplig högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen och därtill har åtminstone två års erfarenhet av mentalvårdsarbete eller motsvarande. Sökande behöver också ha avklarat studier i psykologi eller psykiatri om totalt 30 studiepoäng. Utöver behörighetskraven sker även en lämplighetsbedömning av de sökande.

Den 17 juni är antagningsresultaten klara och utbildningen inleds i augusti med 18–24 studerande.  Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi samarbetar med Centret för livslångt lärande i förverkligandet av utbildningarna. Idag finns psykoterapeututbildningar på finska på flera håll i landet, men det är över tio år sedan utbildning har ordnats på svenska.

Den integrativa modellen utgår från forskning och utbildningen betonar bland annat sensitivitet för klientens behov och samarbetet mellan terapeut och klient. Terapeuten måste ha beredskap att möta klienter med varierande problematik och kompetens att flexibelt använda olika terapeutiska tekniker. Det är speciellt viktigt på mindre orter där utbudet av terapeuter är litet.

Jenny Nyberg, psykologie magister och utbildarpsykoterapeut på Shortum Ab är ansvarig för utbildningen. Tillsammans med bland andra Katri Kanninen, psykologie doktor och utbildarpsykoterapeut på Shortum Ab är hon även en av utbildarna.

Information om psykoterapeututbildningar vid Åbo Akademi. 

Information om utbildningsprogrammet i integrativ psykoterapi.