Skriv här det du söker efter!

Språktipset – om nya ord i distansvardagen

Språktipset – om nya ord i distansvardagen

Vi är många som under det gångna året fått anpassa oss till en ny arbetsvardag på grund av coronavirus restriktioner. Distansarbetet och den nya arbetsvardagen online har också fört med sig nya ord i vår vardagsvokabulär och många av dem är engelska. Här följer några exempel på ord och begrepp som blivit vanligare nu i distanstiden. Bodil Haagensen, universitetslärare i svenska, vid Språkcentret vid Åbo Akademi kommenterar deras användning. 

Exempel: Föreläsningen sker online. 

– Online är okej att använda, också på svenska. Det motsvaras ofta av på webben eller på nätet.

 

Exempel: Föreläsningen sker på distans online.

– På distans behöver inte nämnas i detta fall, allt som sker online sker också på distans.

 

Exempel: Föreläsningen streamas / Föreläsningen strömmas

– Att streama är allmänt accepterat. Att strömma har inte riktigt slagit igenom. Andra alternativ är direktsända, livesända, sända över nätet, sända live. Att livestreama är också okej. Ett annat alternativ är att livesända.

 

Exempel: Diskussioner kommer ske gruppvis i breakoutrooms.

– Detta är ett knepigt fall. På svenska heter det grupprum, men man behöver säkert använda det engelska uttrycket breakoutrooms eftersom det är så det heter i mötesprogrammet Zoom.

 

Exempel: Webbinarium och webbsändning 

– Båda är begrepp för ett seminarium, föredrag eller workshop som hålls på webben. Ett webbinarium eller webbseminarium tillåter att deltagarna kan ställa frågor och diskutera medan det pågår. Om det bara är ett enkelriktat föredrag som sänds på webben är det en webbsändning.

 

Exempel: Konferensen genomförs som ett hybridarrangemang.

– Hybridarrangemang betyder att en del deltagare närvarar på plats och en del deltagare närvarar på distans. Det går också att säga att man deltar i konferensen/seminariet/mötet antingen på distans eller på plats.

 

I årets nyordlista; ordlistan med de nya ord eller betydelser av ord som dykt upp i media under år 2020, noteras följande ord på samma tema:

Mjuta: att stänga av mikrofon eller ljud, kommer från engelskans ”mute”. Det går också att säga avmjuta, eller att stänga av och koppla på mikrofonen.

Zoombombning: intrång av objuden deltagare i möte som hålls genom videomötestjänsten Zoom. Uttrycket är vardagligt.

Zoombombare: en person som gör intrång i ett distansmöte. Uttrycket är vardagligt.

 

Om du är nyfiken på fler ord från nyordlistan så kan du bekanta dig med den t.ex. på Institutet för de inhemska språkens webbsida: sprakinstitutet.fi


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 1/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida