Skriv här det du söker efter!

Språk som centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete

Språk som centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete

Vill du veta mer om språkliga och kulturella aspekter inom vård- och omsorgsarbete? Vill du utveckla dina egna språkfärdigheter eller leda personalens språkutveckling i en flerspråkig arbetsmiljö?

I anslutning till Åbo Akademis fortbildningssatsningar inom välfärdsområdet erbjuds under 2020 en kurs på hösten med fokus på språkliga och kulturella aspekter i vård- och omsorgsarbete. Kursen består av närträffar under fyra halvdagar (kl. 13-16) och däremellan digitalt.

Föreläsningsspråket varierar enligt föreläsare, men kursdeltagarna kan fritt välja språk och erbjuds olika varianter av språkstöd på de tre kursspråken svenska, finska och engelska. Läs mer om kursen nedan!


Målgrupp

Anställda inom vården (t.ex. ledare, planerare; sjukskötare, hälsovårdare),
speciellt äldrevård och -omsorg.

Höstterminen 2020:
Flerspråkighet i samhälle och yrkesliv (5sp)

Att leda språkutveckling på arbetsplatsen (5 sp) Inhiberad

Språkutveckling på arbetsplatsen (0 sp) Inhiberad

Kontakt
Specialforskare Liselott Forsman, e-post: liforsma@abo.fi

Avgift
Avgiftsfri, finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.
Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmälan
www.cll.fi/anmalan


Kontaktuppgifter:

Pia Nygårdas

Projektkoordinator
Åbo Akademi, Strandgatan 2, 65100 Vasa

pia.nygardas(a)abo.fi
050 3397 899

 

Höstterminen 2020

 

Flerspråkighet i samhälle och yrkesliv (5sp)

I vården är det viktigare än inom många andra områden med fungerande kommunikation och gott bemötande. Med visad välvilja och empati kan man komma långt trots att det finns brister både vad gäller gemensamt språk och kulturell kunskap, men vi vill säkert alla nå längre än så.
I höst har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om språkets och kulturens centrala roll för vårdande, ett stort men intressant kunskapsfält! Läs mer om kursen på vår blogg.

Uppdaterad 8.9.2020