Kirjoita tähän hakemasi!

Kieli keskeisenä välineenä hoito- ja hoivatyössä

Kieli keskeisenä välineenä hoito- ja hoivatyössä

Haluatko tietää lisää kieleen ja kulttuuriin liittyvistä näkökohdista terveydenhuollossa ja hoivatyössä? Haluatko kehittää omia kielellisiä taitojasi tai ohjata henkilökunnan kielen kehittämistä monikielisessä työympäristössä?

Åbo Akademin täydennyskoulutuspanostuksiin hyvinvointialalle liittyen tarjotaan vuoden 2020 aikana kolme kurssia: kaksi monimuotokurssia (2 x 5 opintopistettä) joissa keskitytään kielellisiin ja kulttuurisiin näkökohtiin hoito- ja hoivatyössä sekä yhden kielitaitokurssin. Kaksi ensimmäistä kurssia toteutetaan neljänä lähiopetuspäivänä (klo. 13-16) ja niiden välillä digitaalisesti. Kielitaitokurssi suoritetaan pääasiassa omalla työpaikalla.

Luentokieli vaihtelee luennoitsijan mukaan, mutta kurssin osallistujat voivat vapaasti valita kielen ja tarjolla on eri muunnelmia kielitukeen kolmella kurssikielellä ruotsi, suomi ja englanti. Lue lisää kursseista alla!


Kohderyhmä
Hoitotyöntekijät (esim. johtajat, suunnittelijat; sairaanhoitajat, terveydenhoitajat) erityisesti vanhusten huollossa.

Aika
Kevätlukukausi 2020:
        Monikielisyys yhteiskunnassa ja työelämässä – hoito ja hoiva (5 op)

Syyslukukausi 2020:
        Johda kielikehitystä työpaikalla (5 op)
        Kielen kehittäminen työpaikalla (0 op)

Yhteyshenkilö
Erityistutkija Liselott Forsman, sähköposti liforsma@abo.fi

Maksu
Maksuton, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Matka-, ruoka- ja majoituskustannukset omalla kustannuksella.

Ilmoittautuminen
Viimeistään 4.12.2019 osoitteessa www.cll.fi/anmalan

Pia Nygårdas

Hankekoordinaattori
Åbo Akademi, Rantakatu 2, 65100 Vasa

pia.nygardas(a)abo.fi
050 3397 899

 

Kevätlukukausi 2020, alkaa torstaina 16. tammikuuta


Monikielisyys yhteiskunnassa ja työelämän alalla – hoito ja hoiva (5 op)
Antaa muille kursseille tutkimuspohjaisen perustan. Kielellisiä näkökohtia käsitellään kokonaisvaltaisemmalla tasolla, eli kielen keskeistä roolia työhön ja ammattiin, eri kielten vuorovaikutusta ja käyttömahdollisuuksia, kaksi-ja monikielisyyttä organisaatioissa. Esimerkkejä sisällöstä: näkökulmia liittyen enemmistökieleen; vähemmistökieleen ja monikielisyyteen yhteiskunnassa ja yksilötasolla; kulttuurienvälinen lähestymistapa työskentelyssä (esim. identiteetti ja yhteenkuuluvuus suhteessa perinteisiin ja arvoihin); sairaus, vanheneminen ja kieli.

 

Syyslukukausi 2020


Johda kielikehitystä työpaikalla (5 op)
Kurssi tarjoaa konkreettista valmiutta johtaa kielikehitystä työpaikoilla, joissa esiintyy väestönmuutoksia sekä henkilöstön että asiakkaiden parissa. Kurssin aikana käsitellään mm. seuraavia alueita: esimerkkejä oppivan organisaation kehittämistyön suunnitelmista; miten järjestää varjostus, kieliopastus ja muu kieltä kehittävä toiminta; kaksi- ja monikielisyyden edistäminen ammattikunnassa; monikielinen ammattiterminologia. Toiminnan kielikehityksen suuremman käynnistämisen perustaksi suositellaan pohjaksi edellä olevaa kurssia.

Kielen kehittäminen työpaikalla (0 op)
Kurssi suoritetaan joustavasti muiden kurssien ohella (ei opintopisteitä), mieluiten rinnakkain niin että vastaava henkilö suorittaa kurssin Johda kielikehitystä työpaikalla.

Kurssin aikana luodaan perusta, josta voidaan tarkastella oman kielen kehitystä pitkäaikaisena prosessina, samalla korostaen erilaisia tukimuotoja, joilla voi parantaa tuloksia. Pääpainopiste on suullisessa kielen käytössä, mutta myös kirjallista taitoa huomioidaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Esimerkkejä mahdollisesta sisällöstä: kieliharjoitusta Tandem-pareilla työskentelemällä; erityinen ammattiterminologia; palaute oman kielen käytöstä; kulttuurienvälinen lähestymistapa, kun yhteistä kieltä ei ole.

Päivitetty 25.11.2019