Skriv här det du söker efter!

Välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi

Kom med och lär dig mer om välfärdsteknologi vid Åbo Akademi i höst!

Kompetensutveckling i Vasa 2019–2020

 

  • Är du intresserad av nya digitala tjänster inom social- och hälsovård?
  • Vill du bli en nyckelperson i organisationen med dina kunskaper och förmåga att leda digitala förändringsprocesser i kombination med kunskaper i välfärdsteknologi? 
  • Vill du bli en rådgivare för digitala tjänster och digital utveckling inom social- och hälsovård?
  • Välkommen att delta i kompetensutveckling i välfärdsteknologi!

I kurshelheten behandlas nya digitala e-Hälsotjänster och vilka möjligheter och utmaningar som dessa innebär för sårbara patientgrupper, närstående och personal. Vi fokuserar på hur man utvecklar, implementerar och utvärderar nya användarvänliga och evidensbaserade digitala lösningar. I fortbildningen behandlas ledning av digitala förändringsprocesser, ekonomiska förutsättningar och hållbar utveckling ur organisationens perspektiv. Vi lär oss mer om de senaste globala trenderna inom området och om framtidens vård.

Kursernas innehåll formas utifrån arbetslivets behov. Upplägget och metoderna görs flexibla och möjliga för vuxenstuderande. Undervisningen är flerspråkig; svenska, finska och engelska. Föreläsningsspråket varierar enligt föreläsare men kursdeltagarna kan fritt välja språk. I fortbildningsmodulen ingår olika varianter av språkstöd på de tre kursspråken.

Upplägg:

  • Introduktion till välfärdsteknologi (5 sp), start 21.10.2019
  • Från utveckling till implementering och utvärdering av välfärdsteknologi (5 sp), start 21.1.2020
  • Välfärdsteknologi ur organisationens synvinkel (5 sp), tillfällen: 31.3.2020 (start), 14.4, 28.4.
  • Att leda digitala förändringsprocesser (5 sp), tillfällen: Nya datum 26.10 kl.13-16 (start), 9.11 kl.13.15-16 och 23.11 kl.13.15-16.

Målgrupp
Ledare, planerare och utvecklare inom vården i den offentliga, privata eller tredje sektorn samt andra intresserade av välfärdsteknologi.

Tidpunkt
En introduktionskurs med start 21.10.2019, två kurser våren 2020 samt en avslutande kurs hösten 2020. Kurserna är 4 x 5 sp och kan räknas till godo vid fortsatta studier vid Åbo Akademi.

Avgift
Avgiftsfri, finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmälan
www.cll.fi/anmalan


Kontaktuppgifter:

Nyholm, Linda
Universitetslärare
Åbo Akademi, Strandgatan 2, 65100 Vasa
linda.nyholm(a)abo.fi

Uppdaterad 11.11.2020