Skriv här det du söker efter!

Kvalitetsledning

Kvalitetsledning

Kvalitetsledning inom äldrevård och -omsorg

Kompetenshöjning är ÅA:s svar på bristerna i äldrevård och -omsorg!

Fortbildning i Vasa 2019–2020

 

Fortbildningen ger kompetens för kvalitetskontroll och -uppföljning i offentliga, privata och tredje sektorns äldrevårdsenheter. Vi behandlar aktuell lagstiftning samt olika kvalitetsindikatorer och -register gällande äldrevård och -omsorg. Vi tar även upp personcentrerad vård, professionell kompetens, bemötande, värdegrund och etik. Vi fördjupar förståelsen för kommunikation i team och mellan organisationer samt dokumentation och vårdplanering.

Kursernas innehåll formas i detalj utifrån arbetslivets behov och regionförvaltningsverkets önskemål. Upplägget och metoderna är anpassade för vuxenstuderande.

Undervisningen är flerspråkig; svenska, finska och engelska. Föreläsningsspråket varierar enligt föreläsare men kursdeltagarna kan fritt välja språk. I fortbildningsmodulen ingår olika varianter av språkstöd på de tre kursspråken.

Kom med och lär dig mer om kvalitetsledning vid Åbo Akademi i höst!


Målgrupp

Sjukskötare, hälsovårdare och socionomer inom äldrevård och -omsorg i den offentliga, privata och tredje sektorn samt andra intresserade av kvalitetsledning, kvalitetskontroll och -uppföljning inom äldrevård och äldreomsorg.

Ort och tidpunkt
Vasa 22-23.10.2019

Avgift
Avgiftsfri, finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmälan
Anmälan senast 13.9 på www.cll.fi/anmalan


Kontaktuppgifter:

Regina Santamäki-Fischer

Akademilektor
Åbo Akademi, Strandgatan 2, 65100 Vasa

Tel: +4670 5523 187

regina.santamakifischer(a)abo.fi

Uppdaterad 20.6.2019