Skriv här det du söker efter!

Uppgifter och material från ESA och ESERO Finland

Uppgifter och material från ESA och ESERO Finland

ESA och ESERO Finland

 

Logo för Esero Finland med blå text på vit bakgrund.

ESERO Finland är ett nätverk av finländska aktörer inom rymd-, vetenskapscentrum och naturvetenskaplig utbildning, genom vilket material, kunskap och rymdinformation distribueras till skolorna. Heureka Science Center samordnar ESERO Finland-projektet i samarbete med Skolresurs, som organiserar aktiviteter för den svenskspråkiga utbildningssektorn.

ESERO Finland erbjuder både material och uppgifter som kan användas i och utanför skolan. Materialet täcker alla stadier från småbarnspedagogik till andra stadiet och är kategoriserat enligt ålder det lämpar sig för.

I materialet hittar du bland annat informativa videon om rymden, instruktioner för att göra en planisfär (med enbart sådant du har i klassrummet) samt allt du behöver veta för att delta i evenemang såsom CanSat.

Läs mer och bekanta dig med hela utbudet bakom länken https://www.esero.fi/undervisningsmaterial

 

Uppdaterad 22.5.2024