Skriv här det du söker efter!

För skolklasser

För skolklasser

ESA och ESERO Finland

 

Logo för Esero Finland med blå text på vit bakgrund.

Skolresurs fleråriga samarbete med det nordiska samarbetsprojektet Nordic ESERO avslutades officiellt vid årsskiftet 2020–2021. Nordic ESERO avslutades men i stället startas tre nya nationella ESERO:n, nämligen ESERO Norge, ESERO Sverige och ESERO Finland.

ESERO Finland är ett nätverk av finländska aktörer inom rymd-, vetenskapscentrum och naturvetenskaplig utbildning, genom vilket material, kunskap och rymdinformation distribueras till skolorna. Heureka Science Center samordnar ESERO Finland-projektet i samarbete med Åbo Akademi Skolresurs, som organiserar aktiviteter för den svenskspråkiga utbildningssektorn.

De redan lanserade aktiviteterna fortsätter under ESERO Finland. De aktuella projekten 2020–2021 kan man läsa mer om i det här dokumentet.


LUMA-laboratorier i Svenskfinland

Observera att fysiska besök i laborationerna tyvärr inte är möjliga för tillfället pga. Covid-19 restriktioner. 

Aalto-yliopisto Junior

Besök enligt överenskommelse. Kontakta Skolresurs eller  Aalto-yliopisto Junior för mer information.

Helsingfors universitet – fysik för gymnasiegrupper 

Skolresurs erbjuder möjlighet för gymnasiegrupper att komma till Helsingfors universitets fysikklass F2K för att labba modern fysik på svenska. Laborationernas tema:

  • Fotoelektrisk effekt
  • Förhållande elektronens massa och laddning
  • Spektralanalys
  • Svartkroppsstrålning

Besöket kan även innefatta demonstration av något labb vid institutionen för fysik, t.ex. acceleratorlaboratoriet. Ett besök är ca 2 timmar långt. Intresserad? Läs mer bakom länken.

Helsingfors universitet – kemiklassen Gadolin 

Kemiklassen Gadolin är en mångsidig och funktionell inlärnings- utvecklings- och forskningsmiljö för kemi.  Huvudverksamheten är funktionella studiebesök, genom vilka undervisningsgrupper av olika åldrar kan uppleva kemiexperiment i ett genuint universitetslaboratorium, bekanta sig med molekylmodellering i datorklass, möta forskare och besöka deras forskningslaboratorium, samt få kunskap om kemibranschen och kemistudier. Mer information bakom länken.

Åbo Akademi /Skolresurs

Vill ni göra experiment som inte är möjliga i skolans utrymmen? Boka tid för er klass och kom och bekanta er t.ex. med det nya LUMA-laboratoriet i Aurum. Vi skräddarsyr program för skolbesök i samarbete med Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid ÅA (t.ex. ÅA-crime). Kontakta Skolresurs för mer information (skolresurs(a)abo.fi).

LUMA-center Pohjanmaa 

Besök enligt överenskommelse. Kontakta Skolresurs eller LUMA-center Pohjanmaa för mer information. 


SciCruise

SciCruise är en vetenskaps- och teknologifestival som ordnas som en kryssning mellan Åbo och Stockholm. SciCruise erbjuder en mångsidig uppsättning av vetenskapliga workshoppar med anknytning till teknik och miljö. Dessutom kan man delta i tävlingar, utställningar och föreläsningar. Målgruppen för kryssningen är både finska och svenska barnfamiljer, skolelever, gymnasiestuderande och lärare.

Mer information hittas på sidan för SciCruise.

Uppdaterad 6.8.2021