Skriv här det du söker efter!

För skolklasser

För skolklasser

ESA och ESERO Finland

 

Logo för Esero Finland med blå text på vit bakgrund.

ESERO Finland är ett nätverk av finländska aktörer inom rymd-, vetenskapscentrum och naturvetenskaplig utbildning, genom vilket material, kunskap och rymdinformation distribueras till skolorna. Heureka Science Center samordnar ESERO Finland-projektet i samarbete med Skolresurs, som organiserar aktiviteter för den svenskspråkiga utbildningssektorn.

ESERO Finland erbjuder både material och uppgifter som kan användas i och utanför skolan. Materialet täcker alla stadier från småbarnspedagogik till andra stadiet och är kategoriserat enligt ålder det lämpar sig för.

I materialet hittar du bland annat informativa videon om rymden, instruktioner för att göra en planisfär (med enbart sådant du har i klassrummet) samt allt du behöver veta för att delta i evenemang såsom CanSat.

Läs mer och bekanta dig med hela utbudet bakom länken https://www.esero.fi/undervisningsmaterial


ÅA-crime

ÅA-crime är ett koncept för elever i åk 9, som får bekanta sig med ämnen vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi (FNT) och samtidigt lösa ett fiktivt mordmysterium. Elevernas uppgift är att analysera bevismaterial i olika labb och i slutet av dagen samlas och sammanföra allt material och komma fram till vem de tror är mördaren. Målet med besöket är att bekanta sig med ämnena vid FNT, väcka intresse för naturvetenskaper och ha roligt.

Max. antal deltagare är ca. 30 elever. Vi erbjuder konceptet i första hand för åk 9. Längden på besöket kan anpassas, men det kräver minst fyra timmar tid.

Se trailer här (öppnas i Youtube i ny flik)


LUMA-laboratorier i Svenskfinland

Aalto-yliopisto Junior

Aalto Juniors ordnar distansworkshoppar där läraren får instruktioner över Zoom eller Teams och samtidigt och leder på basen av dem arbetet i sin egen klass. Aalto Juniors har också en grupp forskare som deltar i vetenskapsstunder och diskussioner i klasser enligt begäran. Läs mer om Aalto Juniors verksamhet för skolklasser här.

Helsingfors universitet – fysik för gymnasiegrupper 

Skolresurs erbjuder möjlighet för gymnasiegrupper att komma till Helsingfors universitets fysikklass Fotoni för att labba modern fysik på svenska.

Intresserad? Kontakta Skolresurs resursperson Aslak Fellman på aslak.fellman@helsinki.fi eller läs mer på Helsingfors universitets sidor.

Åbo Akademi / Skolresurs

Vill ni göra experiment som inte är möjliga i skolans utrymmen? Boka tid för er klass och kom och bekanta er t.ex. med det nya LUMA-laboratoriet i Aurum. Vi skräddarsyr program för skolbesök i samarbete med Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid ÅA. Kontakta Skolresurs för mer information (skolresurs@abo.fi).

LUMA-center Pohjanmaa 

Besök enligt överenskommelse. Kontakta Skolresurs (skolresurs@abo.fi) eller LUMA-center Pohjanmaa för mer information. 


SciCruise

SciCruise är en vetenskaps- och teknologifestival som ordnas som en kryssning mellan Åbo och Stockholm. SciCruise erbjuder en mångsidig uppsättning av vetenskapliga workshoppar med anknytning till teknik och miljö. Dessutom kan man delta i tävlingar, utställningar och föreläsningar. Målgruppen för kryssningen är både finska och svenska barnfamiljer, skolelever, gymnasiestuderande och lärare.

År 2023 är ett mellanår för SciCruise.

Uppdaterad 27.4.2023