Skriv här det du söker efter!

För skolklasser

För skolklasser

ESA och ESERO Finland

 

Logo för Esero Finland med blå text på vit bakgrund.

Skolresurs fleråriga samarbete med det nordiska samarbetsprojektet Nordic ESERO avslutades officiellt vid årsskiftet 2020–2021. Nordic ESERO avslutades men i stället startas tre nya nationella ESERO:n, nämligen ESERO Norge, ESERO Sverige och ESERO Finland.

ESERO Finland är ett nätverk av finländska aktörer inom rymd-, vetenskapscentrum och naturvetenskaplig utbildning, genom vilket material, kunskap och rymdinformation distribueras till skolorna. Heureka Science Center samordnar ESERO Finland-projektet i samarbete med Åbo Akademi Skolresurs, som organiserar aktiviteter för den svenskspråkiga utbildningssektorn.

De redan lanserade aktiviteterna fortsätter under ESERO Finland. De aktuella projekten 2020–2021 kan man läsa mer om i det här dokumentet.


SciCruise

SciCruise är en vetenskaps- och teknologifestival som ordnas som en kryssning mellan Åbo och Stockholm. SciCruise erbjuder en mångsidig uppsättning av vetenskapliga workshoppar med anknytning till teknik och miljö. Dessutom kan man delta i tävlingar, utställningar och föreläsningar. Målgruppen för kryssningen är både finska och svenska barnfamiljer, skolelever, gymnasiestuderande och lärare.

Mer information hittas på sidan för SciCruise.

Uppdaterad 6.5.2021