Skriv här det du söker efter!

Modellering och simulering i gymnasiets naturvetenskaper

Modellering och simulering i gymnasiets naturvetenskaper

Den här fortbildningen har avslutats. Fortbildningen ordnades 2022-2024 och finansierades av Utbildningsstyrelsen.

Skolresurs organiserar fortbildningsprojektet ”Modellering och simulering i gymnasiets naturvetenskaper”, bestående av fyra moduler. Tanken är att alla deltagarna deltar i samtliga delar, men det är även möjligt att ta dem separat vid behov.

Moduler
  • Applets och simuleringar i GeoGebra. Närstudietillfället hölls i Helsingfors 28.10.2022 med GeoGebra-experterna Svetlana Yushmanova och Anders Karlsson från Ållebergsgymnasiet i Falköping. Mer information om modulen här.
  • Programmering och simulering som verktyg i samhället. Närstudietillfället hölls fredagen den 3 februari 2023 i Åbo. Efter fredagens fortbildning var det möjligt att delta i det fristående programmet vid Åbo Akademi för matematiklärare. Mer information om dem här.
  • De två sista modulerna kombineras till en två-dagars kurs våren 2024. Mer information här.
Målgrupp

Gymnasiets ämneslärare i matematik- och naturvetenskap i hela Svenskfinland.

Upplägg

Varje modul innehåller 1-2 närstudieträffar, samt två distansträffar och mellanliggande eget arbete i klass. Närstudietillfällena inkluderar introduktion av modulens tema/verktyg, en inspirationsföreläsning samt hands-on-workshops.

Avgifter

Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därigenom kostnadsfritt för deltagaren. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

 

Logga med en blågrön figur i mitten och texten "Utbildningsstyrelsen finansierar projektet"

Uppdaterad 12.6.2024