Skriv här det du söker efter!

Matematik-, fysik- och kemilärardagarna i Åbo

Matematik-, fysik- och kemilärardagarna i Åbo

Den 3-4.2.2023 välkomnar fakulteterna FNT och FPV vid Åbo Akademi tillsammans med Skolresurs alla ämneslärare i ma/fy/ke till matematik-, fysik- och kemidagarna i Åbo!

Under en och en halv dag får du ta del av en två dagars fortbildning, träffa ämneslärarkollegor från andra skolor i hela Svenskfinland och delta i trevlig samvaro under en middag på fredag kväll.

Program

Fredag 3.2

Fortbildningsdag ordnad av Skolresurs: ”Simulering och modellering i undervisning, forskning och industri”

12.00 Välkommen

12.05 Inledande föreläsning, didaktiska perspektiv på simulering och modellering

12.45 Rundvandring i Aurum, kaffepaus

13.30 Matematiken bakom simulering och modellering

14.00 Simulering och modellering i undervisning och forskning i kemin

14.30 Simulering och modellering i undervisning och forskning i fysiken

15.15 Buss till Aboamare/Novia

15.30 Fartygssimulatorn och dess användning inom undervisning och logistikutveckling

17.00 Sammanfattning av dagen, möjliga tillämpningar i egen undervisning

17.30 Buss tillbaka till centrum

20.00 Middag/nostalgisitz tillsammans med nuvarande studerande

Alla som deltar i fortbildningsdagarna är inbjudna till en sitz som ordnas av studentföreningarna Sigma och Quantum vid Åbo Akademi. Sitzen sker på egen bekostnad.

 

Lördag 4.2

Fortbildningsdag ordnad av Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi: ”En bredare kontaktyta mellan skola och universitet”

10.00 Studentprovet i matematik, nuläge och framtid – Peter Hästö

10.30 Aktuellt vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT)

11.00 Aktuellt vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) och Vasa Övningsskola

11.30 Lunch (bekostas av Åbo Akademi)

12.30 Skolbesök till forskningslabbar

13.30 Dagen avslutas

 

Logi och transport under fortbildningsdagarna sker på egen bekostnad.

Anmälan till evenemanget öppnar i december.

skolresurs-logo

Åbo Akademi logo