Skriv här det du söker efter!

Pressinbjudan

Pressinbjudan

Skärgården och öars bobarhet diskuteras i Vasa

Finland har 1 050 fast bebodda öar, varav 467 saknar fast förbindelse till fastlandet. På dessa öar utan fast förbindelse bor det drygt 8 800 människor. Finland har åtta skärgårdskommuner och 40 kommuner med skärgårdsdel, i vilka det beräknas bo drygt 70 000 skärgårdsbor. Enligt den senaste rapporten om våra skärgårdsområden utgör antalet invånare i Finlands skärgårdsregioner cirka 6 procent av landets befolkning, eller 328 017 invånare.

Hur man än definierar skärgårdsbor, så handlar det om väldigt många. Hörs den här gruppens röst? Syns den i beslutsfattandet?

Som ett komplement till nationella Skärgårdsdelegationen SANK skapas just nu ett nätverk på gräsrotsnivå där skärgårdsbor och insjöfinländare kan komma samman och lyfta fram gemensamma utmaningar och också möjligheter. Arbets- och näringsministeriet har genom Egentliga Finlands förbund beviljat Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi finansiering för åren 2022–2023 för att grunda nätverket. Projektet går under namnet ”Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden” och också nätverket går under benämningen temanätverket Habitability.

Habitability/bobarhet/asuttavuus är ett koncept och ett verktyg för att mäta hur bobar en ö eller ett skärgårdsområde är – alltså i vilken grad det finns arbetsplatser, bostäder, skolor, service, kommunikationer, gemenskap – allt det som ett hållbart samhälle behöver för att kunna ta hand om människorna, miljön och de omgivande hav- eller vattenområdena.

Habitability-projektet har två huvudmålsättningar:

– sporra till att med konceptet bobarhet (habitability) som verktyg stärka skärgårdssamhällena och på sikt öka öarnas dragningskraft och inflyttningspotential.
– sätta grunden för ett fungerande, landsomspännande nätverk på gräsrotsnivå.

Samarbetsparter i temanätverket är 12 Leadergrupper med skärgårdsområden, samt föreningen Finlands Öar rf. Projektet arbetar också i nära samarbete med den nationella Skärgårdsdelegationen. Nätverket är tvåspråkigt.

Nu ordnas en infokväll i Vasa där projektet och bobarhetskonceptet presenteras. Träffen är öppen för allmänheten, också medierna är välkomna med! Träffen ordnas av Aktion Österbotten och Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

PLATS: Restaurang Hejm, Fiskets hus, Blå vägen 1B, Vasa.
TID: Onsdag 15.2.2023, kl. 18–19.30.

Vi bjuder på kaffe och tilltugg. Ingen anmälan behövs. Välkommen!

Informationen om träffen får gärna också spridas på förhand, eftersom träffen är öppen för allmänheten. Just nu genomförs också en enkät om behovet av och strukturen på ett skärgårdsnätverk. Enkäten ska besvaras senast 12.2. Den hittas via adressen abo.fi/skargardsenkat. Vi hoppas nå ut till så många skärgårdsbor och deltidsboende i skärgården som möjligt med enkäten.

 

För mera information, kontakta: 
Pia Prost, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, tel. 050 338 1710, pia.prost@abo.fi
Projektets webbplats: www.abo.fi/bobarhet