Kirjoita tähän hakemasi!

Mediakutsu

Mediakutsu

Keskustelutilaisuus saariston ja saarten asuttavuudesta Vaasassa

Suomessa on 1 050 vakituisesti asuttua saarta, joista 467:llä ei ole kiinteää tieyhteyttä mantereelle. Näillä saarilla, joilla ei ole kiinteää yhteyttä mantereelle, on yhteensä noin 8 800 asukasta. Suomessa on kahdeksan saaristokuntaa ja 40 saaristo-osakuntaa, joissa kaikkiaan lasketaan asuvan noin 70 000 saaristolaista. Uuden raportin mukaan Suomen saaristoalueiden asukkaiden osuus maamme väestöstä on noin 6 prosenttia, tai 328 017 asukasta.

Riippumatta siitä, miten saaristolainen määritellään, voimme todeta, että ryhmä on suuri. Kuuluuko tämän suuren ryhmän ääni? Näkyykö tämä päätöksenteossa?

Perusteilla on nyt saaristo- ja vesistöyhteisöjen ruohonjuuritason verkosto valtioneuvoston asettaman saaristoasiain neuvottelukunnan tekemää työtä täydentämään. Verkostoituminen helpottaa yhteisten haasteiden ja toisaalta myös mahdollisuuksien esille nostamista.

Työ- ja elinkeinoministeriö on Varsinais-Suomen liiton kautta myöntänyt Åbo Akademin Saaristoinstituutille rahoitusta vuosiksi 2022–2023 Habitability-verkoston perustamista varten. Hankkeen nimi on ”Habitability – Elinvoimaisesti ja kestävästi asutut saaristo- ja vesistöalueet”.

Asuttavuus (englanniksi habitability) on pienten saaristo- ja vesistöyhteisöjen tarkastelua ja kehittämistä varten kehitetty työkalu. Saaristoyhteisön asuttavuus tarkoittaa, että asukkaille on työpaikkoja, asuntoja, koulu, palveluita, lauttayhteyksiä, yhteisöllisyyttä – kaikkea sitä, mitä kestävä yhteiskunta tarvitsee voidakseen pitää huolta ihmisistään, luonnostaan ja ympäröivästä meri- tai vesialueestaan.

Hankkeella on kaksi tavoitetta:
– saada aikaan maanlaajuinen, ruohonjuuritason saaristo- ja vesistöyhteisöjen verkosto
– vahvistaa saaristo- ja vesistöyhteisöjen elämänlaatua ja elinvoimaisuutta, ja tämän myötä houkuttelevuutta asuinpaikkana.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa on 12 Leader-ryhmää, joilla on saaristoalueita, sekä Suomen saaret ry. Hanke tekee yhteistyötä myös Suomen kansallisen Saaristoasiain neuvottelukunnan kanssa. Verkosto on kaksikielinen ja toimii siten myös sillanrakentajana erikielisten saaristo- ja vesistöalueiden välillä.

Tule mukaan kuulemaan lisää ja keskustelemaan Habitability-konseptista ja verkoston perustamisesta! Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille, myös medialle. 

PAIKKA: Ravintola Hejm, Kalastuksen talo, Sininen tie 1B, Vaasa.
AIKA: Keskiviikko 15.2 klo 18.00–19.30.

Tarjoamme kahvia ja pientä suolaista. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tilaisuuden järjestäjinä ovat Aktion Österbotten & Åbo Akademin Saaristoinstituutti.

Tietoa keskustelutilaisuudesta saa mielellään jakaa myös etukäteen, koska tilaisuus on yleisölle avoin. Juuri nyt teemme myös kyselyä saaristoverkoston tarpeellisuudesta ja rakenteesta. Kyselyn viimeinen vastauspäivä on 12.2, ja se löytyy osoitteessa abo.fi/saaristokysely. Toivomme että kysely saavuttaisi mahdollisimman monta saaristolaista ja osa-aikaista saaristolaista.

Lisätietoa:
Pia Prost, Åbo Akademin Saaristoinstituutti, 050-338 1710, pia.prost@abo.fi.
Katso myös: www.abo.fi/asuttavuus