Skriv här det du söker efter!

Rysslands historia som nätkurs via Öppna universitetet

Rysslands historia som nätkurs via Öppna universitetet

Passa på att lära dig mera om vårt grannland i öst. Öppna universitetet erbjuder en helt nätbaserad sommarkurs i historia. Kursen innehåller Rysslands historia från uppkomsten av den första ryska statsbildningen på 800-talet till tiden efter kommunismens fall.

Rysslands historia, 5 sp (nätkurs)

Innehåll: Den nätbaserade kursen består av åtta studieblock där deltagarna bekantar sig med centrala processer och vändpunkter i Rysslands historia från uppkomsten av den första ryska statsbildningen på 800-talet till tiden efter kommunismens fall. Utvecklingen i Ryssland relateras till utvecklingen i omvärlden, särskilt i Norden. Ett viktigt delmoment i kursen är att skapa förståelse för hur det förflutna har varit och är synligt i det ryska samhället och i rysk kultur, samt för hur historiska argument utnyttjas i dagens samhällsdebatt och politik.

Kursen består av veckovisa övningar som bygger på en kronologisk genomgång av centrala händelser i Rysslands historia och som rapporteras skriftligt. Den sista uppgiften kan enligt deltagarnas eget val genomföras i form av en uppsats, en bokrecension eller en muntlig presentation. Parallellt med huvuduppgifterna arbetar deltagarna med en portfolio där de bekantar sig med och reflekterar kring historiens betydelse för den ryska självförståelsen.

Datum: 4.5–28.6.2020

Lärare: FD Johanna Wassholm

Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna:

  • beskriva centrala processer och vändpunkter i Rysslands historia från 800-talet till samtiden
  • redogöra för hur Rysslands historia och geografiska expansion har påverkat Norden, särskilt Finland
  • identifiera hur historiska personer och händelser har framställts och framställs i rysk litteratur, konst och populärkultur
  • diskutera hur historien debatteras och används i Ryssland i samtiden

Kurslitteratur: Paul Bushkovitch, A Concise History of Russia. Cambridge University Press 2012. Kurslitteraturen finns tillgänlig digitalt.

Anmälan senast 3.5.2020 via webben: https://web.abo.fi/fc/anmalningsdb/

***

Kursen är öppen för alla intresserade!
På grund av det rådande undantagstillståndet har distansstudier vid landets öppna universitet gjorts avgiftsfria och tillgängliga för examensstuderande. Det nationella utbudet för examensstuderande hittas via Öppna universitetets sidor.

Du som inte är examensstuderande hittar mera information om avgifter och anmälan på Öppna universitetets infosida.