Skriv här det du söker efter!

Projekt Case BSS (Fas 1 & 2): Forskning och forskningsförmedling

Projekt Case BSS (Fas 1 & 2): Forskning och forskningsförmedling

Artiklar (referentgranskade)

Forsman, L. (2019) Language Across the Curriculum: Building a Learning Community.

http://www.ijlt.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=137&id=725

Jusslin, S. (2019) Conceptualizing dance literacy: A critical theoretical perspective on dance in school

https://www.ntnu.no/ojs/index.php/ps/article/view/3663

Höglund, H., Skarstein, D., Nordenstam, A. & Heilä-Ylikallio, R. (submitted). Kontextualisera, spegla, vidga och estetisera: Gymnasielärares litteraturdidaktiska infallsvinklar till Pajtim Statovcis roman Min katt Jugoslavien.

 

Konferenspresentationer

AD 2019 Helsingfors

NNMF 2019 Trondheim

ARLE 2019 Portugal

NERA 2020 Åbo

 

Doktorsavhandlingar

Jansson, J (u.a)

Svenlin, M (u.a)

 

Magisteravhandlingar

Hasselblatt, F (2019) Känslornas maktspel i skolmusikal. Gymnasiestuderandes beskrivningar av de känslor som förmedlas genom estetiska lärprocesser inom ett musikalprojekt. Opublicerad magisteravhandling. Vasa: Åbo Akademi.

https://www.doria.fi/handle/10024/175566

Engdal-Dannbäck, E. (2020). Att som finsk förälder välja svenskt daghem på en språkö. Opublicerad magisteravhandling. Tillgänglig digitalt. Vasa: Åbo Akademi. https://www.doria.fi/handle/10024/177117

Illman, F (2020) Att gå i en svenskspråkig skola på en språkö – En studie i elevers reflektioner i slutet av den grundläggande utbildningen. Opublicerad magisteravhandling. Vasa. Åbo Akademi

https://www.doria.fi/handle/10024/177211

 

Kandidatavhandlingar

Lindgård, E. (u.a.) Vägen till musikalen – gymnesiestuderandes texter om samarbete

Söderlund, S. (u.a) Vägen till musikalen – gymnasiestuderandes tankar om musikalproduktionens språkstärkande funktion

 

Antagna abstrakt

Svensson, A-K., Forsman, L. & Heilä-Ylikallio, R SviFi 2020 – 2021 Att utveckla kollegialt professionellt språk på en språkö – flerspråkighet genom en kommunikationsutvecklande pedagogik

Westerlund, A., Randahl A-C, Heilä-Ylikallio, R SviFi 2020 – 2021 ”Fyra gymnasielärares kollegiala samtal om skrivande i anslutning till det digitala studentprovet i modersmålet”.

 

Övrig forskningsförmedling

 

Allmänt högre fakultetsseminarium 25.1.2018  kl. 11.30-12.30 Sandén, Forsman, Svensson & Heilä-Ylikallio, muntlig presentation.  Case: Björneborgs svenska samskola. Vad händer då forskare får en hel skola att utveckla och utforska?
Forskarseminarium vid FPV 8.2.2018 Sandén, Forsman, Svensson & Heilä-Ylikallio, muntlig presentation
Seminarium 28.3.2019 Jim Cummins föreläsning. Publicerad på projektets webb.
Läromedelsväktarna Skolmusikalen som läromedel. Ria Heilä-Ylikallio, Lorentz Edberg och Jan Jansson medverkade. Presentation av musikalprojektet vid BSS. Publicerad på you tube.
Seminarium GRÄNSLAND 2019 Diskussion och presentation av projektet i samband med projekt Gränsland. Frida Hasselblatt, Mindy Svenlin och Jan Jansson medverkade.
ÅA:s pressrum
Webbinarium RFV
26.8 2020
Uppväxt och lärande på en språkö

 

Uppdaterad 20.10.2020