Skriv här det du söker efter!

Stjärnklart

Hur kan man utveckla en barngrupp så att den blir mer empatisk och tolerant? Vill du och dina kollegor få mer kunskap, inspiration och verktyg för att stöda barnen i er grupp i deras växande både enskilt och tillsammans? Vill ni i arbetsgemenskapen lära er att ta vara på varandras styrkor och erfarenheter och tillsammans skapa en ännu bättre verksamhetskultur?

Stjärnklart är en fortbildningshelhet som fokuserar på hur ni kan stöda barns känslomässiga och sociala utveckling.  Fortbildningen sker i grupp och är uppbyggd som en webbaserad fortbildning med handledning. Det betyder att du och din arbetsgemenskap får fortbilda er tillsammans på er egen arbetsplats på egen vald tid. Ni får ta del av den senaste kunskapen kring hur barn utvecklas känslomässigt och hur ni kan stöda barnen att vara tillsammans med andra barn. Genom fördjupningar i olika teman breddas synen på ämnet och ni får också konkreta verktyg som hjälper er i vardagen.

Samspelet individer emellan är avgörande för trivseln och verksamheten på ett daghem. I den här fortbildningshelheten lyfter vi inte bara fram samspelet mellan barn och vuxen, utan också hur viktigt det är med delaktighet vuxna emellan. Med kollegialt lärande som övergripande metod vill vi ge er arbetsgemenskap redskap för positiva, bestående förändringar i gemenskapen och verksamhetskulturen.

Till fortbildningshelheten hör också ett forskningsprojekt som ett begränsat antal grupper kan välja att delta i. Då får ni, förutom att vara en del av forskningen, även en analys av den egna verksamhetens arbete som ni har nytta av i verksamhetsplaneringen och i utvecklingen av verksamheten.

https://youtu.be/HxNn4Q9lPF8

Målgrupp:

Arbetsgemenskaper inom småbarnspedagogik och förskola. Man deltar gruppvis på den egna arbetsplatsen.

Innehåll:

En webbaserad fortbildningshelhet som är uppbyggd i fem moduler:

  • Stjärna 1 består av introduktion till temat och handledning på ert daghem. Vi processar kursens tema, bekantar oss med kollegialt lärande och går igenom praktiska frågor.
  • Stjärna 2 tar upp aktuella frågor och ny kunskap om barns känslomässiga och sociala utveckling ur olika perspektiv som hjälper oss att stöda barnen i deras växande.
  • Stjärna 3 fokuserar på lågaffektivt bemötande som ett verktyg att använda i daghemsvardagen. Vi lär oss grunderna i metoden och får också praktiska exempel på hur man använder sig av lågaffektivt bemötande inom småbarnspedagogiken i Svenskfinland.
  • Stjärna 4 går djupare in i olika teman som t.ex. normer, makt, empati, kränkningar och mobbning för att ge oss en vidare bild av ämnet och få kunskap att behandla dessa teman i barngruppen.
  • Stjärna 5 blickar både bakåt och framåt. Vi gör en kreativ reflektion av vad fortbildningen har gett oss och vad vi vill satsa på och förverkliga i vår verksamhet framöver.

 

Tid och omfattning:

September 2019 till hösten 2020.

Total omfattning i tid: 15-20 timmar (Inkluderar individuellt arbete samt arbete i grupp).

Utbildare:

  • David Edfelt, leg. psykolog och författare.
  • Ann-Christin Furu, universitetslärare i småbarnspedagogik, Helsingfors universitet
  • Mia Heikkilä, forskningschef i småbarnspedagogik, Åbo Akademi
  • Mirjam Kalland, professor i småbarnspedagogik, Helsingfors universitet
  • Siv Lundström, utbildningsplanerare, Åbo Akademi med flera

Vad kräver fortbildningen av oss?

Deltagande i en webbaserad fortbildningshelhet med fem moduler. Eget ansvar för att man tar del av det material som erbjuds i fortbildningen. Aktivitet i den kollegiala lärprocessen.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Anmälan:

Fortbildningen har påbörjats och anmälan är stängd.

Uppdaterad 31.3.2020