Skriv här det du söker efter!

Innehåll och moduler

Innehåll och moduler

Fortbildningen #StarkareStudiehandledning består av fem moduler.

Sidan uppdateras kontinuerligt!

 

Modul 1: Elev- och studiehandledarens roll

Tidpunkt och plats:

19.8.2022 i Tammerfors (närstudiedag)

Innehåll:

 • Inför modulen gör deltagarna en förhandsuppgift
 • Deltagarna lär känna varandra och bildar nätverk
 • Genomgång fortbildningens innehåll och upplägg
 • Elev- och studiehandledarens roll och uppdrag
 • Aktuell forskning
 • Ungdomars framtid
 • Arbetet med lärdagboken inleds

 

Utbildare:

Porträttbild på Kicki HäggblomKicki Häggblom, FM, Åbo Akademi. Häggblom är universitetslärare inom den behörighetsgivande utbildningen av elev-och studiehandledare vid ÅA och doktorand inom temat karriärkomptens och karriärlärande. Hon har lång erfarenhet av skola och utbildning som ämneslärare, lärarfortbildare och studiehandledare.

Sofia Rasmussen omvärldsanalytiker, författare, föreläsare och VD för Rasmussen Analys. Rasmussen är nominerad till MySpeaker Of The Year 2022 och utsedd till en av Veckans Affärers 101 supertalanger 2019, under kategorin samhällsbyggare. Hon har i 15 år arbetat med att undersöka arbetsmarknaden och människors arbetslivsvärderingar.

Modul 2: Elevens och studerandes väg genom skolan

Tidpunkt och plats:

13.9.2022, kl. 10.05 – 16.45 i Tammerfors (närstudiedag)

11.11.2022 kl. 15.00 – 16.00 (webbinarium)

Innehåll:

 • Karriärlärande: studiehandledarens roll som karriärvägledare
 • Karriärutvecklingsteorier som grund för elev- och studiehandledarens behovsanpassade handledningsmetoder
 • Deltagarna tar del av ett kunskapssamtal
 • Arbete med lärdagbok

Utbildare:

Kicki Häggblom, Åbo Akademi

Veronica Salovaara, forskardoktor Helsingfors universitet

Modul 3: Utvidgade läroplikten – mångprofessionellt samarbete

Tidpunkt och plats:

16.12.2022, kl. 10.05 – 16.45 i Tammerfors (närstudiedag)

13.1.2023 (webbinarium)

Innehåll:

 • Modeller för mångprofessionellt samarbete
 • Utbyte av erfarenheter
 • I den utvidgade läropliktens kölvatten
 • Arbete med lärdagbok

Utbildare:

Kicki Häggblom, Åbo Akademi

Carola Bryggman, överinspektör, Regionförvaltningsverket

Maj-Len Engelholm, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Rasmus Isomaa, universitetsforskare i ungdomsvetenskap, verksamhetsledare Fredrika-kliniken

Modul 4: Styrkecirkeln

Tidpunkt och plats:

13.4.2023 kl. 10.05 – 16.45 i Tammerfors (närstudiedag)

5.5.2023 kl. 14.00 – 15.30 (webbinarium) Lösningsfokuserade och narrativa metoder och verktyg inom handledande verksamhet

Innehåll:

 • Kunskap om STYRKECIRKELN®️, som är ett koncept och ett verktyg för identifiering och namngivande av styrkor
 • Arbete med lärdagbok

Utbildare:

Eva Åstrand, PeM. Åstrand är utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande med fokus på välbefinnande, positiv psykologi, styrkebaserat lärande och trygga lärmiljöer. Hon är legitimerad styrkementor och har ett gediget kunnande om teman som välbefinnande och hållbarhet inom utbildningen.

Nina Kallio, är studiehandledare vid Vasa övningsskolas gymnasium och legitimerad styrkementor

Kristina Ström, EM, studiehandledare, lösningsfokuserad korttidsterapeut, lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coach,  Master Solution-Focused Practitioner of Coaching

Modul 5: Närvarobefrämjande arbete

Tidpunkt och plats:

25.5.2023 kl. 10.05 – 16.45 i Tammerfors (närstudiedag)

Innehåll:

 • Hur kan man jobba förebyggande kring skolfrånvaro och ändra riktning mot ett mer närvarobefrämjande arbetssätt?
 • Vad säger den senaste forskningen?
 • Stärk din ork – om inre hållbarhet i en krävande arbetsvardag
 • Utvärdering av fortbildningshelheten
 • Arbete med lärdagbok

Utbildare:

Katarina Alanko är docent i psykologi och ansvarig forskare vid Åbo Akademi med bakgrund som skolpsykolog.

Ann-Christin Furu är docent och universitetsforskare med inriktning mot hållbarhetsfrågor. Hon har ett särskilt intresse får hur man kan stärka välbefinnande och resiliens (kapaciteten att hantera förändringar, utmaningar och kriser) hos både barn och personal i utbildningsverksamheter.

Kicki Häggblom, Åbo Akademi

 

Uppdaterad 5.5.2023