Skriv här det du söker efter!

#StarkareStudiehandledning

#StarkareStudiehandledning

Tillsammans stärker vi elev- och studiehandledningen!

 

I enlighet med Undervisnings- och kulturministeriets program ska elev-  och studiehandledningen stärkas på alla nivåer. Fortbildningshelheten #StarkareStudiehandledning stöder elev- och studiehandledare i utvecklingen av elev- och studiehandledningen. Deltagarna får insikter och kunskaper i hur det egna handledaruppdraget kan stärkas och hur man skapar och leder lärandegemenskaper som kontinuerligt utvecklas i skolan.

 

Målgrupp: Elev- och studiehandledare inom grundläggande utbildning, yrkesskola och gymnasium

Format: Fortbildningen genomförs som en flerformsfortbildning och innehåller både närstudier och webbaserade delar.

Tidtabell: Fortbildningen pågår under läsåret 2022-2023 med planerad start i augusti 2022. Se datum under Innehåll och moduler.

Målsättningar: Fortbildningen #StarkareStudiehandledning ger dig som deltagare

  • ökad beredskap att stöda varje läropliktig ungdom på ett jämlikt sätt
  • stöd i att förankra den utvidgade läroplikten i uppdraget som elev- och studiehandledare
  • förnyad kompetens kring verksamhetssätt och metoder, t.ex. genom smågrupper som resurser för den individuella utvecklingen
  • den kompetens som behövs för att höja elev- och studiehandledarnas kunskap om hur prognostisering kan användas i elevernas och studerandes karriärlärande
  • ett nätverk i Svenskfinland

 

Arbetssätt: Gemensamma närstudier, webbinarier, litteraturstudier och grupp- och individuella arbetsuppgifter.

Omfattning: 5 närstudiedagar, 4 webbinarier + eget arbete

Plats: Technopolis, Tammerfors. Kalevantie 2, C-huset, vån 3.

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 31.8.2022